Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Første Mosebog 19

1992

King James Version

1 De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem 1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground;
2 og sagde: "Kom med hjem, og overnat hos jeres tjener, og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen tidlig." De svarede: "Nej, vi overnatter på torvet." 2 And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.
3 Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyrede brød, og de spiste. 3 And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
4 Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én. 4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter:
5 De råbte til Lot: "Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!" 5 And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.
6 Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, 6 And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him,
7 sagde han: "Nej, brødre, I må ikke handle ondt! 7 And said, I pray you, brethren, do not so wickedly.
8 Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse to mænd må I ikke gøre noget; de ergæster under mit tag." 8 Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof.
9 "Flyt dig!" sagde de og føjede til: "Her kommer han som fremmed og vil bestemme ! Nu skal vi gøre noget ved dig, som er værre end det, vi vil gøre ved dem!" De trængte ind på manden Lot og var ved at sprænge døren. 9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door.
10 Darakte de to mænd hænderne ud, trak Lot ind i huset til sig og lukkede døren. 10 But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door.
11 Og de slog mændene uden for døren med blindhed fra den mindste til den største, så de var ude af stand til at finde døren. 11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door.
12 Så sagde de to mænd til Lot: "Hvis der er andre her, som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, ja, enhver der hører dig til i byen, så før dem bort herfra, 12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place:
13 for vi skal ødelægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har han sendt os for at ødelægge byen." 13 For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it.
14 Lot gik hen til sine svigersønner, som skulle giftes med hans døtre, og sagde: "Skynd jer væk herfra, for Herren vil til at ødelægge byen." Men hans svigersønner troede, han holdt dem for nar. 14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law.
15 Da det blev lyst, skyndede englene på Lot og sagde: "Tag nu din kone og dine to døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd." 15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city.
16 Da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans to døtre ved hånden og førte dem uden for byen og satte dem der, fordi Herren ville skåne dem. 16 And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.
17 Da de havde ført dem ud, sagde de: "Flygt for livet! Se dig ikke tilbage, og gør ikke holdt noget sted i Jorda-dalen. Bring dig i sikkerhed i-bjergene, hvis du ikke vil miste livet!"17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
18 Men Lot sagde til dem: "Herre, 18 And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord:
19 jeg har fundet nåde for dine øjne; du har vist stor godhed mod din tjener og ladet mig beholde livet. Men jeg kan ikke bringe mig i sikkerhed i-bjergene, for ulykken kunne indhente mig, så jeg døde.19 Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:
20 Se, den by der ligger så nær, at jeg kan nå derhen, og den er jo lille. Lad mig bringe mig i sikkerhed der; den er jo så lille! Så kan jeg beholde livet." 20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live.
21 Han svarede ham: "Også den bøn opfylder jeg; den by, du omtalte, vil jeg lade være at ødelægge. 21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken.
22 Skynd dig nu at bringe dig i sikkerhed der, for jeg kan intet foretage mig, før du er nået derhen." Derfor kalder man byen Soar. 22 Haste thee, escape thither; for I cannot do any thing till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.
23 Da solen stod op over landet, og Lot var kommet til Soar, 23 The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar.
24 lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen. 24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven;
25 Han ødelagde disse byer, ja, hele Jorda-dalen, alle, der boede i byerne, og alt, der voksede på markerne.25 And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.
26 Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. 26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
27 Næste morgen kom Abraham tilbage til det sted, hvor han havde stået foran Herren, 27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD:
28 og da han så ned over Sodoma og Gomorra og ned over hele Jorda-dalen, så han, at der steg røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn.28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.
29 Dengang Gud tilintetgjorde Jorda-dalens byer, huskede han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse, han bragte over de byer, hvor Lot havde boet.29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt.
30 Fra Soar drog Lot op i-bjerglandet og slog sig ned der sammen med sine to døtre, for han var bange for at blive boende i Soar. Han tog ophold i en hule sammen med sine to døtre.30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.
31 Den ældste sagde til den yngste: "Far er gammel, og der er ingen mænd i landet, som vi kan få børn med på samme måde som alle andre. 31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:
32 Kom, lad os give far vin at drikke og så ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved vores far." 32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.
33 Den nat gav de deres far vin at drikke, og den ældste gik ind og lagde sig hos ham. Han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op igen. 33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
34 Dagen efter sagde den ældste til den yngste: "Jeg lå hos far i nat. Lad os give ham vin at drikke igen i nat. Så skal du gå ind og ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved vores far." 34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.
35 Også den nat gav de deres far vin at drikke, og den yngste gik ind og lagde sig hos ham. Han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op igen. 35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
36 Sådan blev begge Lots døtre gravide med deres far. 36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.
37 Den ældste fødte en søn, som hun kaldte Moab. Han er stamfader til moabitterne. 37 And the firstborn bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.
38 Den yngste fødte også en søn, som hun kaldte Ben-ammi. Han er stamfader til ammonitterne.38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel