Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Første Mosebog 2

1992

King James Version

1 Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. 1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
2 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. 2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
3 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
4 Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Adam og Eva Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, 4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
5 var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden, 5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
6 men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. 6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
7 Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
8 Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. 8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
9 Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. 9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
10 I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. 10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
11 Den første hedder Pishon; den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. 11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
12 Guldet i det land er fint; der er også bedellium og shoham?sten. 12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
13 Den anden flod hedder Gihon; den snor sig gennem hele landet Nubien. 13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
14 Den tredje flod hedder Tigris; den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat. 14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
15 Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. 15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
16 Men Gud Herren gav mennesket den befaling: "Du må spise af alle træerne i haven. 16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
17 Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!" 17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
18 Gud Herren sagde: "Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham." 18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
19 Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. 19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
20 Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. 20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
21 Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. 21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
22 Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. 22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
23 Da sagde Adam: "Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget." 23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
24 Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. 24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
25 Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. 25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel