Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Første Samuelsbog 13

1992

King James Version

1 Saul var ... år, da han blev konge, og han regerede to år over Israel. 1 Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel,
2 Saul udvalgte tre tusind mand fra Israel. De to tusind var hos Saul i Mikmas og i-bjergene ved Betel, de tusind var hos Jonatan i Gibea i Benjamin. Resten af folket sendte han hjem hver til sit.2 Saul chose him three thousand men of Israel; whereof two thousand were with Saul in Michmash and in mount Bethel, and a thousand were with Jonathan in Gibeah of Benjamin: and the rest of the people he sent every man to his tent.
3 Jonatan slog filistrenes guvernør i Geba ihjel, og det fik filistrene at vide. Saul lod støde i hornet over hele landet, for han sagde: "Det skal hebræerne høre!" 3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.
4 Hele Israel fik således at vide, at Saul havde slået filistrenes guvernør ihjel, og at Israel havde lagt sig for had hos filistrene. Da blev hæren kaldt sammen i Gilgal for at slutte op bag Saul. 4 And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also was had in abomination with the Philistines. And the people were called together after Saul to Gilgal.
5 Imens samledes filistrene til angreb på Israel. De havde tre tusind vogne, seks tusind ryttere og fodfolk så talrigt som sandet ved havets bred. De drog op og slog lejr i Mikmas øst for Bet?Aven. 5 And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand which is on the sea shore in multitude: and they came up, and pitched in Michmash, eastward from Bethaven.
6 Da israelitterne indså, hvilken fare de var i, og at de var hårdt trængt, gemte nogle sig i huler, grotter og klippekløfter, i gravkamre og cisterner, 6 When the men of Israel saw that they were in a strait, (for the people were distressed,) then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits.
7 mens andre gik over Jordan til Gads og Gileads land. Saul var stadig i Gilgal, og hele hæren sluttede op bag ham, skælvende af rædsel. 7 And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling.
8 Han ventede syv dage til den tid, Samuel havde fastsat; men Samuel kom ikke til Gilgal, og folkene begyndte at forlade ham og spredes. 8 And he tarried seven days, according to the set time that Samuel had appointed: but Samuel came not to Gilgal; and the people were scattered from him.
9 Da sagde Saul: Kom med brændofferet og måltidsofrene!" og han bragte brændofferet. 9 And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering.
10 Han var netop færdig med at ofre, da Samuel kom, og Saul gik ham i møde for at hilse ham. 10 And it came to pass, that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came; and Saul went out to meet him, that he might salute him.
11 "Hvad har du gjort?" spurgte Samuel, og Saul svarede: "Da jeg så, at folkene forlod mig og spredtes, og at du selv ikke kom til den aftalte tid, og at filistrene samledes i Mikmas, 11 And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash;
12 tænkte jeg: Nu drager filistrene ned mod mig i Gilgal, og jeg har ikke søgt Herrens gunst. Så tog jeg mod til mig og bragte brændofferet."12 Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the LORD: I forced myself therefore, and offered a burnt offering.
13 Samuel sagde: "Du har båret dig tåbeligt ad! Hvis du havde holdt den befaling, som Herren din Gud har givet dig, havde Herren grundfæstet dit kongedømme over Israel til evig tid.13 And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly: thou hast not kept the commandment of the LORD thy God, which he commanded thee: for now would the LORD have established thy kingdom upon Israel for ever.
14 Men nu skal dit kongedømme ikke bestå. Herren har udsøgt sig enmand efter sit hjerte. Ham har han udpeget til fyrste over sit folk, fordi du ikke holdt, hvad Herren befalede dig." 14 But now thy kingdom shall not continue: the LORD hath sought him a man after his own heart, and the LORD hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the LORD commanded thee.
15 Så tog Samuel af sted og drog op fra Gilgal til Gibea i Benjamin. Saul mønstrede de folk, der var hos ham; der var omtrent seks hundrede mand. 15 And Samuel arose, and gat him up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin. And Saul numbered the people that were present with him, about six hundred men.
16 Saul og hans søn Jonatan og de folk, der var med dem, lå i Geba i Benjamin, mens filistrene havde slået lejr i Mikmas. 16 And Saul, and Jonathan his son, and the people that were present with them, abode in Gibeah of Benjamin: but the Philistines encamped in Michmash.
17 Plyndringsstyrken rykkede ud fra filistrenes lejr i tre afdelinger. Den ene afdeling drog i retning af Ofra til Shual?egnen, 17 And the spoilers came out of the camp of the Philistines in three companies: one company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto the land of Shual:
18 den anden i retning af Bet?Horon og den tredje i retning af det område, hvorfra man har udsigt over Sebo'im-dalen til ørkenen.18 And another company turned the way to Bethhoron: and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim toward the wilderness.
19 I hele Israel fandtes der ingen smede, for filistrene tænkte, at hebræerne ellers ville lave sværd eller spyd. 19 Now there was no smith found throughout all the land of Israel: for the Philistines said, Lest the Hebrews make them swords or spears:
20 Israelitterne måtte derfor ned til filistrene, når de skulle have smedet deres plovjern, hakker, økser og segl. 20 But all the Israelites went down to the Philistines, to sharpen every man his share, and his coulter, and his ax, and his mattock.
21 Prisen var en pim for plovjern og hakker, og en tredjedel sekel for forke og økser og for at få indsat pigge. 21 Yet they had a file for the mattocks, and for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the goads.
22 Den dag, slaget stod, var der derfor ingen af Sauls og Jonatans folk, der havde sværd eller spyd; men det havde Saul og hans søn Jonatan. 22 So it came to pass in the day of battle, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan: but with Saul and with Jonathan his son was there found.
23 Filistrenes forpost rykkede frem til passet ved Mikmas. 23 And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel