Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Tredje Johannes brev 1

Den Ny Aftale

1992

King James Version

1 Til min kære Gajus. Fra menighedernes vejleder. 1 Fra den ældste. Til den kære Gajus, som jeg i sandhed elsker. 1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
2 Min kære ven, jeg holder meget af dig fordi du tror på sandheden. Jeg håber alt går godt hos dig, og at du er sund og rask, både hvad angår sjæl og krop. Jeg hører i hvert fald at det går godt med din tro. 2 Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. 2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
3 Der har nemlig været nogle omvandrende prædikanter på besøg, og de har fortalt mig hvordan sandheden bestemmer over dit liv. Det glæder mig meget. 3 For jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandheden. 3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
4 Der er ikke noget der glæder mig mere end når jeg hører at mine elever holder fast ved sandheden. 4 Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden. 4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
5 Min kære ven, du tager dig trofast af de prædikanter der er på gennemrejse, også selvom de er fremmede. 5 Min kære, du viser dig trofast med det, du udretter for brødrene, og det, skønt de er fremmede; 5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
6 De har fortalt menigheden her om din omsorg, og du gør det rigtige ved at hjælpe dem videre sådan som Gud vil have det. 6 de har over for menigheden vidnet om din kærlighed, og du vil gøre en god gerning, hvis du hjælper dem videre, som Gud vil det. 6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
7 De er rejst ud for at fortælle om Kristus, og de vil kun tage imod hjælp fra dem der tror på Kristus. 7 For de er rejst ud for navnets skyld, og de vil ikke tage imod noget fra hedningerne. 7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
8 Derfor er vi forpligtet til at tage os af dem så vi sammen kan arbejde for at udbrede sandheden. 8 Derfor skylder vi at tage os af dem og således blive deres medarbejdere i at udbrede sandheden. 8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
9 Jeg har tidligere skrevet et brev til jeres menighed. Men Diotrefes, der er så glad for at være leder, vil ikke anerkende mig. 9 Jeg har skrevet et brev til menigheden, men Diotrefes, som ønsker at være den første iblandt dem, anerkender os ikke. 9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
10 Hvis jeg kommer på besøg, vil jeg gøre jer opmærksom på hvordan han opfører sig mod mig, og på hans bagvaskelse og sladder. Og som om det ikke var nok, nægter han at tage imod prædikanter på gennemrejse. Hvis andre vil gøre det, prøver han at forhindre dem i det og smider dem oven i købet ud af menigheden. 10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, gøre opmærksom på hans handlinger, hvordan han sværter os til med onde ord, og ikke nok med det, han vil ikke selv tage imod brødrene, og når andre vil gøre det, prøver han at hindre dem i det og udstøder dem af menigheden. 10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
11 Min kære ven, du skal ikke efterligne dem der gør det onde, men dem der gør det gode. De der gør det gode, tilhører Gud. De der gør det onde, har ikke forstået hvem Gud er. 11 Min kære, du skal ikke efterligne det onde, men det gode. Den, der gør det gode, er af Gud; den, der gør det onde, har ikke set Gud. 11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
12 Alle taler godt om Demetrius der har brevet med til dig. Hans tro på sandheden er en anbefaling i sig selv. Jeg anbefaler ham også, og du ved at jeg taler sandt. 12 Demetrios har fået et godt vidnesbyrd af alle, ja, af sandheden selv; vi giver ham samme vidnesbyrd, og du ved, at vort vidnesbyrd er sandt. 12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
13 Jeg har meget mere at fortælle dig, men det skal ikke være i et brev. 13 Meget havde jeg at skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til dig med pen og blæk; 13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
14 Jeg håber snart at se dig så vi kan tale sammen ansigt til ansigt. 14 jeg håber snart at se dig, så kan vi tales ved ansigt til ansigt. 14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face.
15 Gid det vil gå dig godt. Jeg sender mange hilsner fra dine venner her. Hils hver enkelt af vores venner fra mig. 15 Fred være med dig! Vennerne her hilser dig. Hils hver enkelt af vennerne. ' 15 Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel