Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Åbenbaringen 4

Den Ny Aftale

1992

King James Version

1 Efter alt det fik jeg et syn. Jeg så en dør der stod åben ind til himlen, og jeg hørte den stemme der lød som en trompet, sige: »Kom herop! Så vil jeg vise dig hvad der kommer til at ske. « 1 Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen; og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde: »Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske.« 1 After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter.
2 Med det samme førte Helligånden mig derop, og jeg så en trone i himlen og en der sad på den. 2 Straks blev jeg grebet af Ånden og så en trone stå i himlen og én sidde på tronen. 2 And immediately I was in the spirit; and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.
3 Han strålede rødt som ædelstenene jaspis og karneol, og omkring tronstolen var der en smaragdfarvet regnbue. 3 Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. 3 And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.
4 Omkring tronstolen stod der fireogtyve andre troner hvor der sad et råd med fireogtyve medlemmer. De var alle sammen klædt i hvidt og havde kroner af guld på hovedet. 4 Og rundt om tronen stod fireogtyve troner, og på tronerne sad fireogtyve ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. 4 And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.
5 Fra tronstolen gnistrede lynene, og tordenen buldrede, og foran stod der syv flammende fakler; det var Guds syv engle. 5 Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler ? de er Guds syv ånder. 5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
6 Foran tronstolen var der også noget der lignede et hav af glas, og det skinnede som krystal. Rundt om tronen stod der fire væsner der havde øjne overalt, både foran og bagpå. 6 Foran tronen var der noget ligesom et glashav så klart som krystal. Og rundt om tronen midt for siderne var der fire levende væsener fulde af øjne både for og bag. 6 And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
7 Det første væsen lignede en løve, det andet en okse, det tredje havde et ansigt som et menneske, og det fjerde lignede en flyvende ørn. 7 Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. 7 And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.
8 Alle fire væsner havde seks vinger fyldt med øjne hele vejen rundt og på indersiden. De sang uafbrudt, dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, verdens hersker, ham som var, og som er, og som kommer. 8 De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer. 8 And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come.
9 Væsnerne lovpriste, hyldede og takkede igen og igen ham der sad på tronstolen, og som lever i al evighed. 9 Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, 9 And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,
10 Hver gang kastede de fireogtyve fra rådet sig ned foran ham og tilbad ham. De lagde deres kroner foran tronen og sang: 10 falder de fireogtyve ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger: 10 The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,
11 Du er værdig, Herre og Gud, til at få hyldest, ære og magt, for du skabte alt, og alle ting er til og blev skabt fordi du ville have det. 11 Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt. 11 Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel