Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Amos bog 6

1992

King James Version

1 Ve de sorgløse på Zion og de tillidsfulde på Samarias-bjerg, de fornemme i det ypperste af folkene, dem Israels hus søger til.1 Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came!
2 Drag op til Kalne og se, gå derfra til Hamat?Rabba, og gå ned til filistrenes Gat. Er I bedre end disse riger? Er jeres område større end deres? 2 Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to Hamath the great: then go down to Gath of the Philistines: be they better than these kingdoms? or their border greater than your border?
3 I skyder ulykkesdagen fra jer og sætter vold i højsædet. 3 Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
4 De ligger på elfenbenslejer, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvæget og kalve fra fedekvæget. 4 That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall;
5 De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter som David. 5 That chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of music, like David;
6 De drikker vin af pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. 6 That drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments: but they are not grieved for the affliction of Joseph.
7 Derfor skal de føres bort i spidsen for landflygtige, dagdrivernes fester skal høre op. 7 Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves shall be removed.
8 Gud Herren sværger ved sig selv, siger Herren Hærskarers Gud: »Jeg afskyr Jakobs stolthed, jeg hader hans paladser, og jeg prisgiver byen med alt, hvad den rummer.« 8 The Lord GOD hath sworn by himself, saith the LORD the God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces: therefore will I deliver up the city with all that is therein.
9 Skulle der være ti mand tilbage i ét hus, skal også de dø. 9 And it shall come to pass, if there remain ten men in one house, that they shall die.
10 Så tager man en slægtning og tvinger ham til at bringe ligene ud af huset, og han siger til en, der er inderst i huset: »Er der flere lig hos dig?« Og han svarer nej. Så siger han: »Stille!« for det går ikke an at nævne Herrens navn. 10 And a man's uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, Is there yet any with thee? and he shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue: for we may not make mention of the name of the LORD.
11 For Herren befaler at slå det store hus til stumper og det lille hus til splinter. 11 For, behold, the LORD commandeth, and he will smite the great house with breaches, and the little house with clefts.
12 Løber heste op ad klipper? Pløjer man havet med okser? Men I forvandler retten til gift og retfærdigheds frugt til malurt. 12 Shall horses run upon the rock? will one plow there with oxen? for ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock:
13 I glæder jer over Lodebar; I siger: »Var det ikke ved egen styrke, vi tog Karnajim?« 13 Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us horns by our own strength?
14 Nu rejser jeg et folk mod jer, Israels hus, siger Herren, Hærskarers Gud, og de skal trænge jer tilbage fra Lebo?Hamat til Araba?bækken. 14 But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the LORD the God of hosts; and they shall afflict you from the entering in of Hemath unto the river of the wilderness.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel