Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Esters bog 5

1992

King James Version

1 Den tredje dag iførte Ester sig sit kongelige skrud og stillede sig op i den indre gård foran kongens palads. Kongen sad på sin kongetrone i det kongelige palads lige ud for indgangen til paladset. 1 Now it came to pass on the third day, that Esther put on her royal apparel, and stood in the inner court of the king's house, over against the king's house: and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house.
2 Da kongen nu så dronning Ester stå ude i gården, fandt hun nåde for hans øjne. Kongen rakte sit guldscepter, som han havde i hånden, ud mod Ester, oghun trådte nærmere og berørte spidsen af scepteret. 2 And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favour in his sight: and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.
3 Så sagde kongen til hende: "Hvad vil du, dronning Ester? Hvad er dit ønske? Om det så er halvdelen af kongeriget, skal du få det!" 3 Then said the king unto her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be even given thee to the half of the kingdom.
4 Men Ester sagde: "Hvis det behager kongen, vil kongen i dag, sammen med Haman, komme til det gilde, jeg har beredt for ham." 4 And Esther answered, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him.
5 Kongen sagde: "Send straks bud efter Haman, så det kan blive, som Ester har sagt." Kongen og Haman kom nu til gildet, som Ester havde beredt. 5 Then the king said, Cause Haman to make haste, that he may do as Esther hath said. So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared.
6 Mens de sad og drak vin, sagde kongen til Ester: "Hvad er din bøn? Den skal blive hørt! Hvad er dit ønske? Det skal blive opfyldt, om det så er halvdelen af kongeriget!" 6 And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition? and it shall be granted thee: and what is thy request? even to the half of the kingdom it shall be performed.
7 Ester svarede: "Min bøn og mit ønske? 7 Then answered Esther, and said, My petition and my request is;
8 Hvis jeg har fundet nåde for kongens øjne, og hvis det behager kongen at høre min bøn og opfylde mit ønske, skal kongen og Haman komme til det gilde, jeg bereder for dem. Så vil jeg i morgen gøre, som kongen har sagt." 8 If I have found favour in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to morrow as the king hath said.
9 Den dag gik Haman glad og fornøjet derfra. Men da han så Mordokaj i kongens port, og Mordokaj ikke rejste sig for ham og ikke viste tegn på ærbødighed, blev han fyldt af vrede mod Mordokaj. 9 Then went Haman forth that day joyful and with a glad heart: but when Haman saw Mordecai in the king's gate, that he stood not up, nor moved for him, he was full of indignation against Mordecai.
10 Men Haman beherskede sig og gik hjem, og der sendte han bud efter sine venner og sin hustru Zeresh. 10 Nevertheless Haman refrained himself: and when he came home, he sent and called for his friends, and Zeresh his wife.
11 Og Haman fortalte dem om sin prægtige rigdom og sine mange sønner og om, hvordan kongen havde ophøjet ham på alle måder og forfremmet ham over stormændene og kongens hoffolk. 11 And Haman told them of the glory of his riches, and the multitude of his children, and all the things wherein the king had promoted him, and how he had advanced him above the princes and servants of the king.
12 Og Haman sagde: "Til det gilde, som dronning Ester beredte, lod hun heller ikke andre end mig ledsage kongen; også i morgen er jeg indbudt til hende sammen med kongen. 12 Haman said moreover, Yea, Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself; and to morrow am I invited unto her also with the king.
13 Men alt det er mig ikke nok, så længe jeg må se denne jøde Mordokaj sidde i kongens port." 13 Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate.
14 Da sagde hans hustru Zeresh og alle hans venner til ham: "Få lavet en halvtreds alen høj galge, og sig så i morgen til kongen, at Mordokaj skal hænges i den! Så kan du gå glad til gilde med kongen." Dette forslag syntes Haman godt om, og han fik galgen lavet. 14 Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made of fifty cubits high, and to morrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon: then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel