Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Ezekiels bog 10

1992

King James Version

1 Jeg så op, og der var oven over hvælvingen over hovedet på keruberne noget som safir; det lignede og så ud som en trone; det kom til syne over dem. 1 Then I looked, and, behold, in the firmament that was above the head of the cherubims there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.
2 Så sagde han til manden, der var iført en linneddragt: »Gå ind mellem hjulene under keruberne, fyld dine hænder med det glødende kul, der ligger mellem keruberne, og strø det ud over byen.« Og jeg så ham gå derind. 2 And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in in my sight.
3 Keruberne stod syd for templet, da manden gik derind, og skyen fyldte den indre forgård. 3 Now the cherubims stood on the right side of the house, when the man went in; and the cloud filled the inner court.
4 Men Herrens herlighed hævede sig op fra keruberne og flyttede sig hen til templets tærskel. Templet fyldtes af skyen, og forgården blev fyldt af stråleglansen fra Herrens herlighed. 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD'S glory.
5 Lyden af kerubernes vinger kunne høres helt ud i den ydre forgård; det lød, som når Gud den Almægtige taler. 5 And the sound of the cherubims' wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh.
6 Han befalede manden, der var iført en linneddragt, at han skulle hente ild inde mellem hjulene, inde mellem keruberne, og manden gik derind og stillede sig ved siden af et af hjulene. 6 And it came to pass, that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubims; then he went in, and stood beside the wheels.
7 Så rakte keruben sin hånd hen mod ilden mellem keruberne og tog noget af den og lagde det i hænderne på manden, der var iført en linneddragt; han tog det og gik ud. 7 And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen: who took it, and went out.
8 Under kerubernes vinger kom der noget af form som en menneskehånd til syne. 8 And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings.
9 Jeg så fire hjul ved keruberne, et hjul ved hver kerub, og hjulene så ud som funklende krysolit. 9 And when I looked, behold the four wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub: and the appearance of the wheels was as the colour of a beryl stone.
10 De så alle fire ens ud, og det var, som der var anbragt et hjul inden i hjulet. 10 And as for their appearances, they four had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel.
11 Når keruberne gik, kunne hjulene bevæge sig i alle fire retninger, og de drejede ikke, når de gik. For de fulgte den retning, hovedet vendte, og de drejede sig ikke, når de gik. 11 When they went, they went upon their four sides; they turned not as they went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went.
12 Hele deres krop, deres ryg, deres hænder, deres vinger og hjulene var fulde af øjne, der sad rundt om på dem alle fire, på hjulene. 12 And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and the wheels, were full of eyes round about, even the wheels that they four had.
13 Jeg høne, at hjulene blev kaldt Galgal. 13 As for the wheels, it was cried unto them in my hearing, O wheel.
14 Hver havde fire ansigter: Det første var et kerubansigt, det andet et menneskeansigt, det tredje et løveansigt og det fjerde et ørneansigt. 14 And every one had four faces: the first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.
15 Og keruberne hævede sig. Det var det samme levende væsen, som jeg havde set ved floden Kebar. 15 And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by the river of Chebar.
16 Når keruberne gik, bevægede hjulene sig ved siden af dem, og når keruberne løftede deres vinger for at hæve sig fra jorden, drejede hjulene ikke bort. 16 And when the cherubims went, the wheels went by them: and when the cherubims lifted up their wings to mount up from the earth, the same wheels also turned not from beside them.
17 Når de stod stille, stod hjulene også stille, og når de hævede sig, hævede hjulene sig sammen med dem, for det levende væsens ånd var i dem. 17 When they stood, these stood; and when they were lifted up, these lifted up themselves also: for the spirit of the living creature was in them.
18 Herrens herlighed forlod nu templets tærskel og stillede sig over keruberne. 18 Then the glory of the LORD departed from off the threshold of the house, and stood over the cherubims.
19 Mens jeg så på det, løftede keruberne deres vinger og hævede sig fra jorden, og hjulene fulgte med. Så stillede de sig i østporten til Herrens tempel, og Israels m Guds herlighed var oven over dem. 19 And the cherubims lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight: when they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the LORD'S house; and the glory of the God of Israel was over them above.
20 Det var det samme levende væsen, som jeg havde set under Israels Gud ved floden Kebar, og jeg forstod, at det var keruber. 20 This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar; and I knew that they were the cherubims.
21 Hver havde fire ansigter og fire vinger og under vingerne noget, der lignede menneskehænder. 21 Every one had four faces apiece, and every one four wings; and the likeness of the hands of a man was under their wings.
22 Deres ansigter lignede og så ud som de ansigter, jeg havde set ved floden Kebar. De gik hver især lige frem. 22 And the likeness of their faces was the same faces which I saw by the river of Chebar, their appearances and themselves: they went every one straight forward.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel