Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Ezekiels bog 41

1992

King James Version

1 Derpå førte han mig ind i tempelhallen. Han målte dørposterne på begge sider: seks alen brede. 1 Afterward he brought me to the temple, and measured the posts, six cubits broad on the one side, and six cubits broad on the other side, which was the breadth of the tabernacle.
2 Døråbningen var ti alen bred, og dens vægge på begge sider var fem alen. Han målte hallens længde: 40 alen, og bredden: 20 alen. 2 And the breadth of the door was ten cubits: and the sides of the door were five cubits on the one side, and five cubits on the other side: and he measured the length thereof, forty cubits: and the breadth, twenty cubits.
3 Han gik ind i det indre rum. Han målte åbningens dørposter: to alen. Åbningen var seks alen, og dens sidevægge var syv alen. 3 Then went he inward, and measured the post of the door, two cubits; and the door, six cubits; and the breadth of the door, seven cubits.
4 Han målte rummets længde: 20 alen, og dets bredde: 20 alen; det lå bag ved tempelhallen. Han sagde til mig: »Dette er det Allerhelligste.« 4 So he measured the length thereof, twenty cubits; and the breadth, twenty cubits, before the temple: and he said unto me, This is the most holy place.
5 Han målte templets mur: seks alen bred. Siderummene hele vejen rundt om templet, var fire alen brede. 5 After he measured the wall of the house, six cubits; and the breadth of every side chamber, four cubits, round about the house on every side.
6 Siderummene var i tre etager, og i templets mur var der fremspring hele vejen rundt ud imod siderummene som fæste for bjælkerne; de var ikke bygget ind i templets mur. 6 And the side chambers were three, one over another, and thirty in order; and they entered into the wall which was of the house for the side chambers round about, that they might have hold, but they had not hold in the wall of the house.
7 Rundgangen til siderummene blev bredere opefter; for templet havde en rundgang opefter hele vejen rundt; derfor blev det bredere opefter. Fra den underste etage kom man op til den øverste gennem den midterste. 7 And there was an enlarging, and a winding about still upward to the side chambers: for the winding about of the house went still upward round about the house: therefore the breadth of the house was still upward, and so increased from the lowest chamber to the highest by the midst.
8 Jeg så, at der var en forhøjning hele vejen rundt om templet som fundament for siderummene, et fuldt mål, seks alen, ud til kanten. 8 I saw also the height of the house round about: the foundations of the side chambers were a full reed of six great cubits.
9 Siderummets ydermur var fem alen bred, og der var et åbent stykke mellem templets siderum 9 The thickness of the wall, which was for the side chamber without, was five cubits: and that which was left was the place of the side chambers that were within.
10 og kamrene; det var 20 alen bredt og gik hele vejen rundt om templet. 10 And between the chambers was the wideness of twenty cubits round about the house on every side.
11 Der var døre fra siderummet ud til det åbne stykke, en dør mod nord og en dør mod syd. Muren ud imod det åbne stykke var fem alen bred hele vejen rundt. 11 And the doors of the side chambers were toward the place that was left, one door toward the north, and another door toward the south: and the breadth of the place that was left was five cubits round about.
12 Bygningen for enden af den åbne plads, mod vest, var 10 alen bred; bygningens mur var fem alen bred hele vejen rundt, og den var 90 alen lang. 12 Now the building that was before the separate place at the end toward the west was seventy cubits broad; and the wall of the building was five cubits thick round about, and the length thereof ninety cubits.
13 Han målte templet; det var 100 alen langt. Den åbne plads, bygningen og dens mure var 100 alen lang. 13 So he measured the house, an hundred cubits long; and the separate place, and the building, with the walls thereof, an hundred cubits long;
14 Templets facade og pladsen mod øst var 100 alen bred. 14 Also the breadth of the face of the house, and of the separate place toward the east, an hundred cubits.
15 Han målte længden af bygningen bagved, for enden af pladsen, og dens korridorer på begge sider: 100 alen. Der var lagt loft over tempelhallen, inderrummet og forhallen ud til forgården. 15 And he measured the length of the building over against the separate place which was behind it, and the galleries thereof on the one side and on the other side, an hundred cubits, with the inner temple, and the porches of the court;
16 Vinduerne havde gitterværk, og der var tre afsatser oven for soklen. Væggene var dækket med træ hele vejen rundt; de var beklædt fra gulvet op til vinduerne 16 The door posts, and the narrow windows, and the galleries round about on their three stories, over against the door, ceiled with wood round about, and from the ground up to the windows, and the windows were covered;
17 og op over døren. I inderrummet og udenfor, på væggen hele vejen rundt i det indre og det ydre rum, var der felter 17 To that above the door, even unto the inner house, and without, and by all the wall round about within and without, by measure.
18 med udskårne keruber og palmetter. Der var en palmette mellem to keruber, og hver kerub havde to ansigter, 18 And it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was between a cherub and a cherub; and every cherub had two faces;
19 et menneskeansigt vendt mod palmetten på den ene side og et løveansigt vendt mod palmetten på den anden side; det var udskåret hele vejen rundt i templet. 19 So that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree on the other side: it was made through all the house round about.
20 Keruberne og palmetterne var udskåret på væggen fra gulvet til op over døren. 20 From the ground unto above the door were cherubims and palm trees made, and on the wall of the temple.
21 Tempelhallen havde dørstolper med fire indhak. Foran det hellige rum var der noget, der så ud som 21 The posts of the temple were squared, and the face of the sanctuary; the appearance of the one as the appearance of the other.
22 et alter af træ, tre alen højt, to alen langt og to alen bredt, og dets hjørner, sokkel og sider var af træ. Og han sagde til mig: »Det er bordet, der står foran Herren.« 22 The altar of wood was three cubits high, and the length thereof two cubits; and the corners thereof, and the length thereof, and the walls thereof, were of wood: and he said unto me, This is the table that is before the LORD.
23 Tempelhallen og det hellige rum havde hver en tofløjet dør. 23 And the temple and the sanctuary had two doors.
24 Dørene havde to fløje, to drejelige fløje, to på den ene dør og to på den anden. 24 And the doors had two leaves apiece, two turning leaves; two leaves for the one door, and two leaves for the other door.
25 Der var udskårne keruber og palmetter på tempelhallens døre ligesom på væggene. Der var en gesims af træ på ydersiden af forhallen. 25 And there were made on them, on the doors of the temple, cherubims and palm trees, like as were made upon the walls; and there were thick planks upon the face of the porch without.
26 Vinduerne havde gitterværk, og der var palmetter på forhallens sidevægge, på templets siderum og på gesimserne. 26 And there were narrow windows and palm trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch, and upon the side chambers of the house, and thick planks.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel