Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Filemonbrevet 1

Den Ny Aftale

1992

King James Version

1 Til Filemon, vores kære bror og medarbejder, og den menighed der samles hjemme hos dig, og til vores søster Appia og vores kampfælle Arkippos. Fra Paulus, der sidder i fængsel fordi jeg tror på Jesus Kristus, og fra jeres bror Timotheus. 1 Fra Paulus, Kristi Jesu fange, og vor broder Timotheus. 1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
2 Gid Jesus Kristus, vores frelser, og Gud, vores far, vil beskytte jer og sørge for at det går jer godt.2 Til vor kære medarbejder Filemon og til vor søster Appia, til vor kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus. 2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
3 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! 3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
4 Jeg takker Gud og nævner dig altid i mine bønner, 4 Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner, 4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
5 for jeg har hørt om din kærlighed og trofasthed over for Jesus og alle i menigheden. 5 for jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus og over for alle de hellige. 5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
6 Jeg beder om at vores fælles tro må få dig til endnu bedre at forstå hvor meget godt vi får som kristne. 6 Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. 6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
7 Kære bror, din kærlighed giver mig stor glæde og trøst fordi alle i menigheden har fået ro i sindet takket være dig. 7 Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min broder. 7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
8 Med den autoritet jeg har fra Kristus, kunne jeg uden videre beordre dig at gøre det du har pligt til, 8 Selv om jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne foreholde dig din pligt, 8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
9 men jeg vil meget hellere bede dig om at gøre det af kærlighed. Tag det som en bøn fra mig, Paulus, der er ved at blive gammel, og som nu oven i købet sidder i fængsel på grund af Kristus. 9 vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bøn til dig, sådan som jeg er: en gammel Paulus og nu også Kristi Jesu fange. 9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
10 Sagen drejer sig om din bortløbne slave Onesimos. Her i fængslet er jeg blevet som en far for ham. 10 Jeg beder for Onesimos, mit barn, som jeg har fået i mit fangenskab, 10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
11 Da han var hos dig, var han ikke til meget gavn, men nu er han værdifuld for både dig og mig. 11 ham, som ikke tidligere var til gavn for i dig, men som nu er til gavn både for dig og for mig; 11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
12 Jeg sender ham tilbage til dig, og du skal vide at det er som om jeg sender mit eget hjerte. 12 ham sender jeg tilbage til dig, og dermed mit eget hjerte. 12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
13 Jeg ville helst beholde ham her hos mig så han kunne hjælpe mig på dine vegne nu da jeg sidder i fængsel på grund af budskabet om Kristus. 13 Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. 13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
14 Menjeg vil ikke gøre noget uden at du har sagt ja til det. Det skal ske af egen fri vilje og ikke af tvang når du gør det der er rigtigt. 14 Men uden dit samtvkke ville jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. 14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
15 Meningen med at Onesimos blev taget fra dig en kort tid, var måske at du skulle få ham tilbage for altid 15 Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid, 15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
16 – nu ikke længere kun som slave, men som mere end det, nemlig en elsket trosfælle. Det er han i høj grad blevet for mig, så hvor meget mere må han ikke være det for dig når han både er din slave og deler troen på Kristus med dig. 16 ikke længere som en slave, men som mere end en slave: en kær broder. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren! 16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
17 Hvis du regner mig for at være din ven, skal du tage imod Onesimos som om det var mig du tog imod. 17 Så sandt du regner mig for en trosfælle, så tag imod ham, som var det mig selv. 17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
18 Hvis han har kostet dig noget eller han skylder dig penge, så skriv det på min regning. 18 Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriv det på min regning! 18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
19 Jeg, Paulus, skriver her med min egen hånd: Jeg betaler for ham. Også har jeg ikke engang nævnt at du i virkeligheden skylder mig hele dit liv. 19 Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg vil betale! For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv. 19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
20 Kære bror, gør mig den tjeneste for Kristus’ skyld. Giv mig ro i sindet. 20 Ja, min broder, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus! 20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
21 Jeg skriver i tillid til at du vil rette dig efter mig, og jeg ved at du vil gøre mere end jeg beder dig om. 21 Jeg skriver til dig i tillid til, at du vil rette dig efter mig, ja, jeg ved, at du vil gøre mere, end jeg beder om. 21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
22 Og mens vi er ved det, så gør et værelse parat til mig. Jeg håber at jeg snart kan komme på besøg takket være jeres bønner for mig. 22 Og én ting mere: Forbered dig også på at tage imod mig som din gæst. For jeg håber, at I får mig tilbage takket være jeres bønner. 22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
23 Jeg skal hilse dig fra min medfange Epafras. Han sidder også i fængsel fordi han tror på Jesus Kristus. 23 Hilsen fra Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, 23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
24 Jeg skal desuden hilse fra mine medarbejdere Markus, Aristark, Demas og Lukas. 24 og fra Markus, Aristark, Demas og Lukas kas, mine medarbejdere. 24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
25 Gid Jesus Kristus, vores herre, vil sørge for at det går jer godt. 25 Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! 25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel