Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Hoseas bog 5

1992

King James Version

1 Hør dette, I præster, lyt, Israels hus, lyt opmærksomt, kongehus! Retten er jeres sag. Men I er blevet en fælde for Mispa, et net kastet over Tabor, 1 Hear ye this, O priests; and hearken, ye house of Israel; and give ye ear, O house of the king; for judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor.
2 I har gjort faldgruben dyb i Shittim. Jeg bringer straf over dem alle. 2 And the revolters are profound to make slaughter, though I have been a rebuker of them all.
3 Jeg kender Efraim, Israel er ikke skjult for mig. Nu horer du, Efraim, Israel er blevet uren. 3 I know Ephraim, and Israel is not hid from me: for now, O Ephraim, thou committest whoredom, and Israel is defiled.
4 Deres gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud, for der er en horeånd i deres indre, og Herren kender de ikke. 4 They will not frame their doings to turn unto their God: for the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the LORD.
5 Israels hovmod vidner imod det; Israel og Efraim skal snuble i deres synd, også Juda snubler sammen med dem. 5 And the pride of Israel doth testify to his face: therefore shall Israel and Ephraim fall in their iniquity; Judah also shall fall with them.
6 Med deres får og køer går de hen for at søge Herren; men de finder ham ikke, han har trukket sig tilbage fra dem. 6 They shall go with their flocks and with their herds to seek the LORD; but they shall not find him; he hath withdrawn himself from them.
7 De var troløse mod Herren, for de fik fremmede børn. Nu skal nymånen fortære dem sammen med deres jord. 7 They have dealt treacherously against the LORD: for they have begotten strange children: now shall a month devour them with their portions.
8 Stød i hornet i Gibea , stød i trompeten i Rama, opløft krigsråb, Bet?Aven, tag dig i agt, Benjamin! 8 Blow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah: cry aloud at Bethaven, after thee, O Benjamin.
9 På straffens dag skal Efraim lægges øde. Blandt Israels stammer kundgør jeg det, der står fast. 9 Ephraim shall be desolate in the day of rebuke: among the tribes of Israel have I made known that which shall surely be.
10 Judas stormænd er blevet som dem, der flytter markskel. Over dem vil jeg udøse min harme som vand. 10 The princes of Judah were like them that remove the bound: therefore I will pour out my wrath upon them like water.
11 Efraim er undertrykt, retten er knust, for han besluttede at følge løgn. 11 Ephraim is oppressed and broken in judgment, because he willingly walked after the commandment.
12 Men jeg er som kræft for Efraim, som edder for Judas hus. 12 Therefore will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness.
13 Da Efraim så sin sygdom og Juda sine sår, gik Efraim til Assyrien og sendte bud til kong Jareb. Men han kan ikke helbrede jer, han kan ikke hele jeres sår. 13 When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb: yet could he not heal you, nor cure you of your wound.
14 For jeg er som en løve for Efraim, som en ungløve for Judas hus; det er mig, der sønderriver, jeg slæber byttet bort, ingen kan redde det. 14 For I will be unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of Judah: I, even I, will tear and go away; I will take away, and none shall rescue him.
15 Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. 15 I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel