Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Jeremias bog 47

1992

King James Version

1 Herrens ord om filistrene, som kom til profeten Jeremias, før Farao indtog Gaza. 1 The word of the LORD that came to Jeremiah the prophet against the Philistines, before that Pharaoh smote Gaza.
2 Dette siger Herren: Vandet svulmer fra nord, det bliver en strøm, der vælter frem; den vælter ind over landet med dets beboere, byerne med deres indbyggere. Menneskene skriger, alle landets indbyggere jamrer 2 Thus saith the LORD; Behold, waters rise up out of the north, and shall be an overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein; the city, and them that dwell therein: then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl.
3 ved lyden af hingstenes trampende hove, vognenes torden, de larmende hjul. Fædre tager sig ikke af deres børn, når modet svigter, 3 At the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at the rushing of his chariots, and at the rumbling of his wheels, the fathers shall not look back to their children for feebleness of hands;
4 for dagen er kommet, da alle filistre tilintetgøres, og alle hjælpere udryddes, som er tilbage i Tyrus og Sidon. For Herren tilintetgør filistrene, dem der er tilbage fra Kaftors kyst. 4 Because of the day that cometh to spoil all the Philistines, and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth: for the LORD will spoil the Philistines, the remnant of the country of Caphtor.
5 De klipper sig skaldet i Gaza, Ashkalon bliver udslettet. I, der er tilbage i-dalene, hvor længe vil I snitte jer selv?5 Baldness is come upon Gaza; Ashkelon is cut off with the remnant of their valley: how long wilt thou cut thyself?
6 »Ve os! Hvornår falder du til ro, du, Herrens sværd? Tilbage i skeden, slå dig til ro, hold inde!« 6 O thou sword of the LORD, how long will it be ere thou be quiet? put up thyself into thy scabbard, rest, and be still.
7 Hvordan skulle det falde til ro, når Herren har givet det befaling? Han beordrede det mod Ashkalon og kystlandet. 7 How can it be quiet, seeing the LORD hath given it a charge against Ashkelon, and against the sea shore? there hath he appointed it.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel