Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 132

1992

King James Version

1 Valfartssang. Herre, husk David for al hans møje, 1 A Song of degrees. LORD, remember David, and all his afflictions:
2 dengang han aflagde den ed til Herren, og det løfte til Jakobs Mægtige: 2 How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;
3 Jeg går ikke ind i min bolig, jeg bestiger ikke mit leje, 3 Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
4 jeg under ikke mine øjne søvn eller mine øjenlåg hvile, 4 I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,
5 før jeg har fundet et sted til Herren, en bolig til Jakobs Mægtige. 5 Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.
6 Vi hørte, den var i Efrata, vi fandt den på Ja'ars mark. 6 Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.
7 Lad os gå til hans bolig, lad os kaste os ned for hans fodskammel. 7 We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.
8 Herre, bryd op til dit hvilested sammen med din magtfulde ark! 8 Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
9 Dine præster skal klæde sig i retfærdighed, dine fromme skal juble. 9 Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.
10 For din tjener Davids skyld må du ikke afvise din salvede. 10 For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed.
11 Herren tilsvor David en ed, et pålideligt ord, han ikke går fra: Mænd blandt dine efterkommere vil jeg sætte på din trone. 11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
12 Hvis dine sønner holder min pagt og min lov, som jeg lærer dem, så skal også deres sønner for evigt sidde på din trone. 12 If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.
13 For Herren har udvalgt Zion, han har ønsket det som sin bolig: 13 For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.
14 Det er mit hvilested til evig tid, her ønsker jeg at bo. 14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
15 Dets føde vil jeg velsigne, dets fattige mætter jeg med brød; 15 I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
16 dets præster klæder jeg i frelse, og dets fromme skal juble. 16 I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
17 Dér lader jeg et horn vokse frem for David og sørger for en lampe til min salvede. 17 There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
18 Hans fjender klæder jeg i skam, men på ham skal kronen stråle. 18 His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel