Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 6

1992

King James Version

2 For korlederen. Til strengespil. Al?ha?sheminit. Salme af David. Herre, straf mig ikke i din vrede, og tugt mig ikke i din harme!2 To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David. O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.
3 Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag, helbred mig, Herre, for min krop sygner hen, 3 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.
4 og min sjæl er grebet af rædsel. Herre, hvor længe endnu? 4 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?
5 Vend tilbage, Herre, red mit liv, frels mig i din godhed! 5 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake.
6 Ingen påkalder dig i døden, hvem takker dig i dødsriget? 6 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?
7 Mine suk udmatter mig, hver nat væder gråden mit leje, min seng er våd af mine tårer. 7 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.
8 Mit øje er sløret af sorg, det er udslukt, for mine Fjender er mange. 8 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.
9 Bort fra mig, alle I, der volder ondt! Herren har hørt min gråd, 9 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.
10 Herren hørte, da jeg bønfaldt ham, Herren tager imod min bøn. 10 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.
11 Alle mine fjender beskæmmes og gribes af rædsel, i et nu drives de tilbage med skam. 11 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel