Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 64

1992

King James Version

2 For Korlederen. Salme af David. Hør mig, Gud, når jeg klager, beskyt mit liv, når jeg frygter fjenden; 2 To the chief Musician, A Psalm of David. Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.
3 skjul mig for de ondes råd og forbrydernes larmende flok! 3 Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
4 De har hvæsset deres tunge som sværd, lagt giftige ord som pile på buen 4 Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
5 for i det skjulte at ramme den uskyldige; de rammer ham pludselig og er uden frygt. 5 That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
6 De opildner sig selv med onde ord, de aftaler at lægge fælder, og de siger: Hvem kan se os? 6 They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
7 De søger efter uret, de skjuler det, de søgte efter; menneskets indre og hjerte er dybt! 7 They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
8 Da skyder Gud sin pil imod dem, pludselig bliver de ramt. 8 But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
9 Deres egen tunge bringer dem til fald, alle, der ser dem, ryster på hovedet. 9 So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
10 Da gribes alle af frygt, de forkynder Guds gerning og giver agt på hans handling. 10 And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
11 Den retfærdige glæder sig over Herren og søger tilflugt hos ham, alle de oprigtige priser sig lykkelige. 11 The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel