Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 7

1992

King James Version

2 Shiggajon af David. Han sang den til Herren på grund af benjaminitten Kush. Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt, frels mig fra alle mine forfølgere og befri mig,2 Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite. O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:
3 så de ikke skal sønderrive mig som løver og slæbe mig bort, uden at nogen kan redde. 3 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
4 Herre min Gud, hvis jeg har gjort dette: Hvis jeg har gjort mig skyldig i uret, 4 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
5 hvis jeg har handlet ondt mod min ven eller uden anledning udplyndret min modstander, 5 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)
6 måtte fjenden da forfølge og indhente mig, trampe mig ned og lade mig ligge i støvet! Sela 6 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.
7 Herre, stå op i din harme, rejs dig, for mine fjender er vrede, vågn op, min Gud, du sætter retten. 7 Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.
8 Folkenes forsamling omgiver dig, tag sæde over den i det høje! 8 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.
9 Herren holder dom over folkene. Skaf mig ret, Herre, for jeg er retfærdig og skyldfri. 9 The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
10 Stands uretfærdiges ondskab, støt den retfærdige, du som ransager hjerter og nyrer, retfærdige Gud. 10 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.
11 Gud er mit skjold, han frelser de oprigtige. 11 My defence is of God, which saveth the upright in heart.
12 Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der harmes hver dag. 12 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
13 Fjenden hvæsser sit sværd på ny, han spænder buen og sigter; 13 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.
14 men han skal rette de dræbende våben mod sig selv og gøre sine pile til brandpile. 14 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.
15 Se, han undfanger uret, han er svanger med ulykke og føder løgn. 15 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
16 En faldgrube har han gravet ud, men han falder selv i den grav, han gravede. 16 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.
17 Hans ondskab rammer ham selv, hans uret kommer over hans eget hoved. 17 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.
18 Jeg takker Herren for hans retfærdighed, jeg lovsynger Herren den Højestes navn. 18 I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel