Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Titusbrevet 2

Den Ny Aftale

1992

King James Version

1 Du skal fortælle folk om hvordan man skal opføre sig ifølge den sunde lære. 1 Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære: 1 But speak thou the things which become sound doctrine:
2 Lær de ældre mænd at holde sig ædru. De skal være respektable og fornuftige, de skal have en sund tro og vise kærlighed og udholdenhed. 2 at de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden; 2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
3 På samme måde skal de ældre kvinder opføre sig passende. De må ikke sladre og drikke for meget vin, men skal gå foran med et godt eksempel. 3 ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, 3 The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;
4 Så kan de lære de unge kvinder at elske deres mænd og børn 4 så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, 4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,
5 og være fornuftige, ordentlige og gode husmødre der retter sig efter deres mænd, så de ikke giver anledning til at den kristne tro bliver hånet. 5 til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. 5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.
6 Du skal også opmuntre de unge mænd til at tænke sig om 6 Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige 6 Young men likewise exhort to be sober minded.
7 i alt hvad de gør, og du skal selv være et forbillede ved at gøre det rigtige. Du skal undervise med ærlighed og autoritet 7 i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig, 7 In all things showing thyself a pattern of good works: in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity,
8 og i overensstemmelse med den sunde lære så der ikke er noget at kritisere. Så viser det sig at det ikke har noget på sig når vores modstandere siger noget ondt om os. 8 din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os. 8 Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.
9 Slaverne skal underordne sig deres herrer i alle forhold. De skal gøre som der bliver sagt, og de må ikke svare igen. 9 Slaverne skal underordne sig under deres herrer i ét og alt og rette sig efter dem uden at sige dem imod; 9 Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;
10 De må ikke gå og små stjæle, og de skal i det hele taget være til at stole på. I alt hvad de gør, skal de vise hvor attraktiv læren om Gud er. 10 de må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i ét og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers, lære. 10 Not purloining, but showing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.
11 Gud har vist os at han vil tilgive os, og tilgivelsen kan frelse os alle sammen selvom vi slet ikke har fortjent det. 11 For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker 11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
12 Den lærer os at vende ryggen til gudløsheden og begæret i verden og i stedet at leve ordentligt, fornuftigt og i respekt for Gud. Selvom vi lever her i verden, 12 og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, 12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
13 er vi fulde af håb og venter på at Gud og Jesus Kristus skal vise sig i al deres guddommelige magt og frelse os. 13 mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. 13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
14 Kristus ofrede sit liv for vores skyld så han kunne befri os for al lovløshed. På den måde gjorde han os til sit udvalgte folk, der kun tænker på at gøre det der er godt. 14 Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, 14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
15 Alt det her skal du lære menighederne, og du skal vise dem til rette med fast hånd. Lad ikke nogen se ned på dig. 15 ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan, og forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig! 15 These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel