Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Titusbrevet 3

Den Ny Aftale

1992

King James Version

1 Husk folk i menigheden på at de skal underordne sig myndighederne og autoriteterne. De skal adlyde dem og være indstillet på at gøre det der er godt. 1 Påmind dem om at underordne sig under øvrigheder og myndigheder, adlyde og være rede til enhver god gerning; 1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
2 De må ikke tale ondt om nogen eller skændes, men skal tværtimod være venlige og ydmyge over for alle mennesker. 2 de må ikke forhåne nogen eller være stridbare, men skal være milde og vise sagtmodighed mod alle mennesker. 2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men.
3 Engang var vi selv tankeløse, oprørske og på afveje; vi var slaver af alle mulige slags lyster og begær. Vi fik tiden til at gå med ondskab og misundelse, vi var forhadte, og vi hadede hinanden. 3 Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje, vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster; vi levede i ondskab og misundelse, vi var forhadt og hadede hinanden. 3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
4 Men så viste vores Gud og frelser os sin godhed og kærlighed til mennesker. 4 Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, 4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
5 Han frelste os, ikke fordi vi havde gjort noget godt, men fordi han fik ondt af os. Vi blev født igen da vi blev døbt og fik nyt liv gennem Helligånden. 5 frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, 5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
6 Gud lod Helligånden strømme ned over os gennem Jesus Kristus, vores frelser. 6 som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, 6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
7 Han tog imod os og tilgav os så vi nu kan håbe på at få det evige liv. 7 for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv 7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
8 Det jeg siger, er sandt, og derfor skal du insistere på det så alle de der tror på Gud, gør sig umage for at gøre det der er godt og rigtigt. Det er nemlig meget vigtigt for mennesker. 8 - troværdigt er det ord! Og det vil jeg, at du skal indprente, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt; det er godt og gavnligt for mennesker.8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
9 Du skal undgå meningsløse diskussioner omstamtavler og slagsmål om Loven, for det fører ingen steder hen. 9 Men tåbelige diskussioner og stamtavler og kiv og strid om loven skal du holde dig fra, for den slags er unyttigt og meningsløst. 9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
10 En mand der splitter menigheden, skal du give en første og en anden advarsel. Derefter skal du vise ham bort fra menigheden, 10 Et kættersk menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. 10 A man that is an heretic after the first and second admonition reject;
11 for du ved at han er på afveje. Det han gør, er forkert, og han har dømt sig selv. 11 Du ved jo, at sådan et menneske er kommet på afveje; det synder, og det har dømt sig selv. 11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
12 Når jeg har sendt Artemas eller Tykikos til dig, så skynd dig at komme til mig i Nikopolis, hvor jeg har besluttet at blive vinteren over. 12 Når jeg sender Artemas eller Tykikos til dig, så kom til mig i Nikopolis, så snart du kan; for dér har jeg besluttet at blive vinteren over. 12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
13 Du skal gøre dit bedste for at hjælpe Zenas, der underviser i Loven, og Apollos når de skal videre, for de må ikke mangle noget. 13 Zenas, den lovkyndige, og Apollos skal du på bedste måde udruste til deres rejse, for at de ikke skal komme til at mangle noget. 13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
14 Sørg også for at vores menigheder lærer at gå foran med et godt eksempel og hjælpe hvor der er behov for det. Ellers fører deres tro ikke til noget. 14 Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt. 14 And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
15 Jeg skal hilse dig fra alle der er hos mig. Hils alle dem vi deler troen med, og som holder af os. Gid Gud vil sørge for at det går jer alle sammen godt. 15 Hilsen fra alle her hos mig. Hils alle, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle! ' 15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel