Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Mattæusevangeliet 28, 7


Den Nye Aftale
Og skynd jer så hen til hans disciple og sig til dem at han er stået op fra de døde og er gået i forvejen til Galilæa, hvor I skal møde ham. Nu har jeg sagt det der skal siges. «
1992
Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«
1948
Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han går forud for jer til Galilæa; der skal I se ham. Se, nu har jeg sagt jer det.«
Seidelin
Gå så hurtigt I kan til hans disciple og sig til dem: Han er oprejst fra Døden, han går i forvejen for jer til Galilæa, dér skal I se ham. Nu har jeg sagt det.'
kjv dk
Og gå hurtigt, og fortælle hans disciple at han er opstået fra de døde; og, læg mærke til, han går foran jer til Galilæa; der vil I se ham: se, jeg har sagt det til jer.
1907
Og går hastigt hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det."
1819
7. og gaaer hastelig hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de Døde; og see, han gaaer forud for Eder til Galilæa, der skulle I see ham. See, jeg har sagt Eder det.
1647
Oc gaar snart hen / siger hans Disciple det / ad hand er opstanden fra de Døde. Oc see / hand gaar hen for eder til Galilæam: Der skulle I see hannem. See / Jeg hafver sagt eder (det).
norsk 1930
7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!
Bibelen Guds Ord
Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de døde. Og se, Han går foran dere til Galilea; der skal dere se Ham. Se, jeg har sagt dere det."
King James version
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

svenske vers      


28 UL 263
28:1 - 7 AH 204
28:5 - 8 DA 788-9; EW 186, 189, 244; 5BC 1113-4
28:6, 7 FW 76.1; 2MCP 812; 3SM 326.3; TDG 91.2
28:7 DA 793-4, 818   info