Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Fjerde Mosebog 13, 18


1992
Find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, om de er få eller mange;
1931
Og se, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt,
1871
Og I skulde bese Landet; hvordan det er, og det Folk, som bor derudi, om det er stærkt eller svagt, om det er lidet eller talrigt,
1647
Oc beseer Landet / hvordant det er / oc det Folck som der boer udi / om det er sterckt eller svagt / om det er lidet eller meget.
norsk 1930
18 og se hvordan landet er, og om folket som bor der, er sterkt eller svakt, om det er lite eller stort,
Bibelen Guds Ord
Og se hvordan landet er, om folket som bor der er sterkt eller svakt, om de er få eller mange.
King James version
And see the land, what it is; and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many;

svenske vers