Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Fjerde Mosebog 13, 20


1992
om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej. Fat mod! I skal tage noget af landets frugt medtilbage." - Det var netop årstiden for tidlige druer.
1931
og om landet er fedt eller magert, om der findes træer deri eller ej. Vær ved godt mod og tag noget af landets frugt med tilbage!« Det var netop ved den tid, de første druer var modne.
1871
og hvad det er for et Land, om det er fedt eller magert; om der er Træer i det eller ej, og I skulle være frimodige og tage af Landets Frugt; men det var på den Tid, da de første Vindruer bleve modne.
1647
Ov hvad det er for et Land / om det er feed eller magerr / oc om det ere Træ eller ey: Værer frjmodige / oc tager af Landsens Fruct / oc det var da den Tjd som Vjntruer ere først modne.
norsk 1930
20 og hvordan jorden er, om den er fet eller mager, om det er trær der eller ikke! Vær ved godt mot og ta med eder av landets frukt! Det var nettop på den tid de første druer blev modne.
Bibelen Guds Ord
Se om jorden er fruktbar eller mager, og om det er skoger der eller ikke. Vær sterke og ta med dere noe av frukten i landet!" På den tiden var det høsttid for de første druene.
King James version
And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the firstripe grapes.

svenske vers