Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Fjerde Mosebog 13, 32


1992
Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejdet: "Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store.
1931
Og de talte nedsættende til israeliterne om landet, som de havde undersøgt, og sagde: »Landet, som vi har rejst igennem og undersøgt, er et land, der fortærer sine indbyggere, og alle de folk, vi så der, var kæmpestore.
1871
Og de bragte ondt Rygte om Landet, hvilket de havde bespejdet, ud til Israels Børn og sagde: Det Land, som vi gik igennem at bespejde det, det er et Land, som fortærer sine Indbyggere, og alt det Folk, som vi saa deri, er høje Folk.
1647
Oc de lastede Landet / hvilcke de hafde bespeydet for Jsraels Børn / oc sagde : Det Land som vi ginge igennem ad bespeyde det / (er) et Land som opæder sine Jndbyggere / oc alt det Folck vi saae der inde / ere høye Folck.
norsk 1930
32 Og de talte ille blandt Israels barn om det land de hadde utspeidet, og sa: Det land vi drog igjennem for å utspeide det, er et land som fortærer sine innbyggere, og alle de vi så der, var høivoksne folk;
Bibelen Guds Ord
Og de talte ille om landet de hadde speidet på, og de sa til Israels barn: "Det landet vi har dratt gjennom for å speide på, er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der, var høyvokste menn.
King James version
And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it are men of a great stature.

svenske vers