Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Markusevangeliet 6, 56


Den Nye Aftale
Uanset om han kom til en stor eller lille by eller var ude på landet, lagde folk de syge på en båre på markedspladsen og bad om de ikke bare måtte røre ved en flig af hans kappe. Og alle der rørte ved ham, blev helbredt.
1992
Og hvor han end kom ind i landsbyer og byer og gårde, lagde man de syge på torvet, og de bad ham om at måtte røre bare ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.
1948
Og hvor som helst han gik ind i landsbyer eller byer eller gårde, lagde man de syge på åbne pladser og bad ham om lov til blot at røre ved kvasten på hans kappe; og alle de, som rørte ved ham, blev helbredt.
Seidelin
og hvor, han kom ind i landsbyer og byer og gårde, lagde man de syge på tovene, og de bønfaldt ham om, at de bare måtte røre ved kvasten på hans kappe. Og alle, som rørte ved ham, blev raske.
kjv dk
Og hvorsomhelst han var, i landsbyerne, eller byerne, eller på landet, lagde de de syge i gaderne, og bønfaldte ham om at de bare måtte røre kanten af hans kappe: og alle de som rørte ham var lavet hel.
1907
Og hvor som helst han gik ind i Landsbyer eller Byer eller Gårde, lagde de de syge på Torvene og bade ham om, at de måtte røre blot ved Fligen af hans Klædebon; og alle de, som rørte ved ham, bleve hel? bredte.
1819
56. Og hvor han gik ind i Flækker eller Stræder eller Landsbyer, lagde de de Syge paa Torvene og bade ham at de matte ikkun røre ved Sømmen paa hans Klædebon; og alle de, som rørte ved ham, bleve helbredte.
1647
Oc hvor hand gick ind i Byer eller Støder / eller Landsbyer / da lagde de Siuge paa Torfvet: Oc bade hannem / ad de matte ickun røre Sømmen paa hans Klæder: Oc alle de som røde ved hannem / blefve helbrede.
norsk 1930
56 Og hvor han gikk inn i landsbyer eller byer eller gårder, der la de sine syke på torvene og bad ham at de måtte få røre, om det så bare var ved det ytterste av hans klædebon; og alle de som rørte ved ham, blev helbredet.
Bibelen Guds Ord
Hvor Han enn kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og tryglet Ham om at de måtte få røre ved kanten av kappen Hans. Og så mange som rørte ved Ham, ble helbredet.
King James version
And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.

svenske vers