Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Josuabogen 14, 7


1992
Jeg var fyrre år, dengang Herrens tjener Moses sendte mig ud fra Kadesh-Barnea for at udspionere landet, og jeg aflagde beretning til ham, sådan som jeg fandt det rigtigt.
1931
Fyrretyve år gammel var jeg, dengang Herrens tjener Moses udsendte mig fra Kadesj Barnea for at udspejde landet; og jeg aflagde ham beretning efter bedste overbevisning.
1871
Jeg var fyrretyve År gammel, der Mose, Herrens Tjener, sendte mig fra Kades-Barnea til at spejde Landet; og jeg bragte ham Svar igen, ligesom jeg mente.
1647
Jeg var fyrretive Aar gammel / der Mose HErrens Tienere udsendte mig af Kades Barnea / ad bespeide Landet / oc jeg stade til hannem Svar igien / ligesom jeg meente.
norsk 1930
7 Jeg var firti år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte mig fra Kades-Barnea for å utspeide landet; og jeg kom tilbake til ham med svar, efter mitt beste skjønn.
Bibelen Guds Ord
Jeg var førti år gammel da Herrens tjener, Moses, sendte meg ut fra Kadesj-Barnea for å speide på landet. Og jeg kom tilbake til ham med det ord som jeg hadde fått i mitt hjerte.
King James version
Forty years old was I when Moses the servant of the LORD sent me from Kadeshbarnea to espy out the land; and I brought him word again as it was in mine heart.

svenske vers