Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Samuelsbog 13, 11


1992
"Hvad har du gjort?" spurgte Samuel, og Saul svarede: "Da jeg så, at folkene forlod mig og spredtes, og at du selv ikke kom til den aftalte tid, og at filistrene samledes i Mikmas,
1931
Da sagde Samuel: »Hvad har du gjort!« Saul svarede: »Jeg så, at folket spredte sig og forlod mig, men du kom ikke til den fastsatte tid, og filisterne samlede sig ved mikmas;
1871
Da sagde Samuel: Hvad har du gjort? og Saul sagde: Da jeg så, at Folket adspredtes fra mig, og du kom ikke til den bestemte Tid, og Filisterne vare samlede udi Mikmas,
1647
Da sagde Samuel : Hvad hafver du giort? Oc Saul sagde : Jeg så /ad Folcket bortspriddis fra mig / oc du komst icke til den bestemte tjd / oc Philisterne var forfsamlede uti Michmas.
norsk 1930
11 Da sa Samuel: Hvad har du gjort? Saul svarte: Da jeg så at folket spredte sig og forlot mig, og du ikke kom til den fastsatte tid, og filistrene samlet sig ved Mikmas.
Bibelen Guds Ord
Samuel sa: "Hva har du gjort?" Saul sa: "Jeg så at folket ble spredt bort fra meg, og at du ikke var kommet innen de dagene som var fastsatt. Dessuten samlet filisterne seg i Mikmas.
King James version
And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash;

svenske vers