Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 8, 6


1992
Så indsatte han guvernører i Aram?Damaskus, og aramæerne blev Davids skatskyldige undersåtter. Således gav Herren David sejr overalt, hvor han kom frem.
1931
Derpå indsatte David fogeder i det damaskenske Aram, og aramæerne blev Davids skatskyldige undersåtter. Således, gav Herren David sejr, overalt hvor han drog frem.
1871
Og David lagde Besætning i det damascenske Syrien; så bleve Syrerne Davids Tjenere, som bragte ham Skænk; og Herren frelste David, ihvor han drog hen.
1647
Oc David sætte fverster i Damasco udi Syri / saa blefve de Syrer Davids Tienere / som førde hannem Skenck til / ad HErren frelste David ihvort hand drog hen.
norsk 1930
6 Og David la krigsmannskap i det damaskenske Syria, og syrerne blev Davids tjenere og måtte svare ham skatt. Således hjalp Herren David overalt hvor han drog frem.
Bibelen Guds Ord
Deretter satte David vaktstyrker i det Syria der Damaskus lå. Syrerne ble Davids slaver, og de måtte betale skatt. Slik gav Herren David seier overalt hvor han drog.
King James version
Then David put garrisons in Syria of Damascus: and the Syrians became servants to David, and brought gifts. And the LORD preserved David whithersoever he went.

svenske vers