Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 7


1992
Rejs dig nu, og gå ud til dine folk, og tal opmuntrende til dem, for jeg sværger ved Herren: Hvis du ikke går ud til dem, vil ikke én af dem blive hos dig natten over, og det vil være en større ulykke end nogen anden ulykke, derhar ramt dig, fra du var ung til nu."
1931
Stå nu op og gå ud og tal godt for dine folk; thi jeg sværger ved Herren, at hvis du ikke gør det, bliver ikke en eneste mand hos dig natten over, og dette vil volde dig større ulykke end alt, hvad der har ramt dig fra din ungdom af og til nu!«
1871
Og nu, stå op, gak ud og tal kærligt med dine Tjenere; thi jeg sværger ved Herren, at går du ikke ud, da bliver der ikke en Mand hos dig Natten over i denne Nat, og dette bliver dig værre end alt det onde, som er kommet over dig fra din Ungdom indtil nu.
1647
Oc nu stat op / gac ud / oc tal venligen med dine Tienere : Thi jeg svær dig ved HErren / Ad gaar du icke ud / da blifver der icke een Mand hos dig denne Nat / Oc dette Onde blifver dig verre / end alt det Onde som er kommet ofver dig / fra din ungdom indtil nu.
norsk 1930
7 Stå nu op og gå ut og tal vennlig til dine menn! For jeg sverger ved Herren at går du ikke ut, så blir det ikke en mann hos dig natten over, og dette vil bli verre for dig enn alt det onde som er kommet over dig fra din ungdom av til nu.
Bibelen Guds Ord
Men nå skal du stå opp, gå ut og tale vennlig til dine tjenere. For jeg sverger ved Herren at om du ikke går ut, vil ingen av dem bli hos deg denne natten. Det vil bli verre for deg enn alt det onde som har rammet deg fra din ungdom av og helt til denne stund."
King James version
Now therefore arise, go forth, and speak comfortably unto thy servants: for I swear by the LORD, if thou go not forth, there will not tarry one with thee this night: and that will be worse unto thee than all the evil that befell thee from thy youth until now.

svenske vers