Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 11


1992
Hvad man talte om i hele Israel, kom kong David for øre, og han sendte bud til præsterne Sadok og Ebjatar: "Sig til de ældste i Juda: Skal I virkelig være de sidste til at hente kongen hjem?
1931
Men da alle israeliternes ord kom kong David for øre, sendte han bud til præsterne Zadok og Ebjatar oglod sige: »Tal til Judas ældste og sig: hvorfor vil I være de sidste til at føre kongen tilbage til hans hus?
1871
Men Kong David sendte til Præsterne Zadok og Abjathar og lod sige: Taler med de Ældste i Juda og siger: Hvorfor ville I være de sidste til at hente Kongen tilbage til sit Hus? Thi al Israels Tale er kommen for Kongen i hans Hus.
1647
Men Kongen sendte til Zadok oc til AbJathar Præsterne /oc lod sige : Taler med de Ældste i Juda / oc siger : Hvorfor ville j de sidste /ad hent ekOngen igien til sit Huus? (Thi all Jsraels Tale var kommen for Kongen i hans Huus.)
norsk 1930
11 Da sendte kong David bud til prestene Sadok og Abjatar med de ord: Tal til Judas eldste og si: Hvorfor er I de siste til å hente kongen tilbake til hans hus? For det var kommet kongen for øre i hans hus at hele Israel talte således.
Bibelen Guds Ord
Så sendte kong David prestene Sadok og Abjatar av sted, og sa: "Tal til de eldste i Juda og si: Hvorfor er dere de siste til å bringe kongen tilbake til sitt hus, når budskapet fra hele Israel er kommet til kongen, helt til hans hus?
King James version
And king David sent to Zadok and to Abiathar the priests, saying, Speak unto the elders of Judah, saying, Why are ye the last to bring the king back to his house? seeing the speech of all Israel is come to the king, even to his house.

svenske vers