Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 13


1992
Og sig til Amasa: Er du ikke af samme kød og blod som jeg? Gud ramme mig igen og igen, om ikke du for al fremtid skal være min hærfører i stedet for Joab!"
1931
Og til Amasa skal I sige: er du ikke mit kød og blod? Gud ramme mig både med det ene og det andet, om du ikke for stedse skal være min hærfører i Joabs sted!«
1871
Og siger til Amasa: Er du ikke mit Kød og Ben? Gud gøre mig nu og fremdeles så og så, om du ikke skal være Stridshøvedsmand for mit Ansigt alle Dage i Joabs Sted.
1647
Oc siger til Amasa Est du icke mit Been oc mit Kiød? Gud giøre mig saa oc end saa / om du skalt icke være min Strjdshøfvezmand hos mig alle Dage / i Joabs sted.
norsk 1930
13 Og til Amasa skal I si: Er du ikke mitt eget kjød og blod? Gud la det gå mig ille både nu og siden om ikke du alltid skal være min hærfører i stedet for Joab.
Bibelen Guds Ord
Si til Amasa: Er ikke du mine bein og mitt kjøtt? Må Gud ramme meg både nå og siden, hvis ikke du alltid skal være øverstkommanderende for hæren i stedet for Joab."
King James version
And say ye to Amasa, Art thou not of my bone, and of my flesh? God do so to me, and more also, if thou be not captain of the host before me continually in the room of Joab.

svenske vers