Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 21


1992
Da sagde Abishaj, Serujas søn: "Skal Shim'i ikke bøde med sit liv? Han har dog forbandet Herrens salvede."
1931
da tog Abisjaj, Zerujas søn, ordet og sagde: »Skal Simeï ikke lide døden til straf for, at han forbandede Herrens salvede?«
1871
Men Abisej, Zerujas Søn, svarede og sagde: Skulde ikke Simei lide Døden for denne Sags Skyld, thi han bandede Herrens Salvede
1647
Men Abisai ZeruJa søn svarede / oc sagde : Oc skulde icke Simei derfor døø / thi hand bandede HErrens Salevede?
norsk 1930
21 Men Abisai, Serujas sønn, tok til orde og sa: Skal ikke Sime'i late livet - han som har bannet Herrens salvede?
Bibelen Guds Ord
Men Abisjai, Serujas sønn, tok til orde og sa: "Skal ikke Sjimi dø for dette, fordi han forbannet Herrens salvede?"
King James version
But Abishai the son of Zeruiah answered and said, Shall not Shimei be put to death for this, because he cursed the LORD'S anointed?

svenske vers