Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 27


1992
Han har bagtalt mig for dig, herre konge; men du er som en Guds engel, herre konge. Gør med mig, hvad du vil!
1931
men i stedet bagtalte han din træl hos min herre kongen. Dog, min herre kongen er jo som en Guds engel. Gør, hvad du finder for godt!
1871
Og han bagtalede din Tjener for min Herre Kongen; men min Herre Kongen som en Guds Engel, gør derfor, hvad dig synes godt.
1647
Der til med beklagede hand din Tienere for min Herre Kongen /Men min HErre Kongen er som en Guds Engel / oc giør hvad dig got siunis.
norsk 1930
27 Og han baktalte din tjener for min herre kongen. Men min herre kongen er som en Guds engel; gjør derfor som du synes.
Bibelen Guds Ord
Han har baktalt din tjener for min herre kongen, men min herre kongen er som en Guds engel. Gjør derfor det som er godt i dine øyne.
King James version
And he hath slandered thy servant unto my lord the king; but my lord the king is as an angel of God: do therefore what is good in thine eyes.

svenske vers