Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 32


1992
Barzillaj var en meget gammel mand, firs år. Det var ham, der havde sørget for kongen, så længe han havde opholdt sig i Mahanajim, for han var en meget velhavende mand.
1931
Barzillaj var en olding på firsindstyve år; det var ham, som havde sørget for kongens underhold, medens han var i Mahanajim, thi han var en meget velstående mand.
1871
Og Barsilla var såre gammel, firsindstyve År gammel, og han forsørgede Kongen, der han opholdt sig i Mahanaim, thi han var en såre mægtig Mand.
1647
Oc Barsillai var en saare gammel Mand / firesindstive Aar gammel / oc hand forsøgede Kongen / den stund hand var i Mahanaim : Thi hand var en saare mæctig Mand.
norsk 1930
32 Barsillai var meget gammel, åtti år; han hadde sørget for mat og drikke til kongen under hans ophold i Mahana'im; for han var en meget rik mann.
Bibelen Guds Ord
Barsillai var en meget gammel mann, åtti år gammel. Han hadde sørget for forsyninger til kongen mens han var i Mahanajim, for han var en meget rik mann.
King James version
Now Barzillai was a very aged man, even fourscore years old: and he had provided the king of sustenance while he lay at Mahanaim; for he was a very great man.

svenske vers