Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 35


1992
Jeg er nu firs år, jeg kender ikke længere forskel på godt og ondt, jeg kan ikke smage, hvad jeg spiser og drikker, og jeg kan ikkelængere høre sangere og sangerinder. Hvorfor skulle jeg være dig til besvær, herre konge?
1931
Jeg er nu firsindstyve år gammel; mon jeg kan skelne mellem godt og ondt, eller mon din træl har nogen smag for, hvad jeg spiser eller drikker, mon jeg endnu har øre for sangeres og sangerinders røst? Hvorfor skulle din træl da i fremtiden falde min herre kongen til byrde?
1871
Jeg er i Dag firsindstyve År gammel; mon jeg skulde kende, hvad godt eller ondt er? mon din Tjener kunde smage, hvad jeg æder, eller hvad jeg drikker? mon jeg kan høre ydermere på Sangeres eller Sangerskers Røst? hvorfor skulde da din Tjener ydermere være min Herre Konge til Byrde?
1647
Jeg er i dag firesinds tive Aar gammel / hvorledis skulle jeg kiende hvad got eller ont er / eller kunde din Tienere smage / hvad jeg æder / eller hvad jeg dricker / eller høre / hvad Sangere elelr Sangersker siunge? O hvorfo skulle din din Tienere her efter besvære min Herre Kongen?
norsk 1930
35 Jeg er idag åtti år; kan jeg vel nu skjelne mellem godt og ondt, eller kan din tjener smake hvad jeg eter og drikker, eller kan jeg nu lenger høre på sangere og sangerinner? Hvorfor skulde da din tjener lenger være min herre kongen til byrde?
Bibelen Guds Ord
I dag er jeg åtti år. Kan jeg merke hva som er godt og dårlig? Kan din tjener smake hva jeg spiser eller drikker? Kan jeg lenger høre røsten av menn og kvinner som synger? Hvorfor skulle da din tjener være mer til byrde for min herre kongen?
King James version
I am this day fourscore years old: and can I discern between good and evil? can thy servant taste what I eat or what I drink? can I hear any more the voice of singing men and singing women? wherefore then should thy servant be yet a burden unto my lord the king?

svenske vers