Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 36


1992
Jeg vil blot gå over Jordan sammen med dig, herre konge. Hvorfor skulle kongen lønne mig så storslået?
1931
Kun det lille stykke vej til Jordan ville din træl ledsage kongen; hvorfor vil kongen give mig så meget til gengæld?
1871
Din Tj ener skal gå lidet over Jordanen med Kongen; men hvorfor vil Kongen give mig sådant et Vederlag?
1647
Din Tienere skal gaa lidet ofver Jordanen med Kongen : Oc hvorfor vil Kongen j saa vederlegge mig det?
norsk 1930
36 Bare for en kort tid kan din tjener gå med kongen over Jordan; men hvorfor skulde kongen vise mig en sådan velgjerning?
Bibelen Guds Ord
Din tjener vil gå et lite stykke på den andre siden av Jordan sammen med kongen. Hvorfor skulle kongen gjengjelde meg med en slik belønning?
King James version
Thy servant will go a little way over Jordan with the king: and why should the king recompense it me with such a reward?

svenske vers