Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 37


1992
Lad mig tage hjem, så jeg kan dø i min by og komme i min fars og mors grav. Men Kimham kan gå med; herre konge, og for ham kan du gøre, hvad du vil."
1931
Lad din træl vende tilbage, at jeg kan dø i min egen by ved mine forældres grav! Men her er din træl Kimham; lad ham følge med min herre kongen, og gør med ham, hvad dig tykkes bedst!«
1871
Kære, lad din: Tjener vende om, at jeg må dø i min Stad ved min Faders og min Moders Grav; men se, der er din Tjener Kimham, han skal drage over med min Herre Kongen; gør så imod ham, hvad dig synes godt.
1647
Kiere / lad din Tienere vende om igien / ad jeg maa døø i min Stad / hos min Faders oc in Moders Graf: Oc see / der er din Svend Chimeam / hand skal fare hen ofver med min Herre Konngen / oc giør hannem hvad dig siunis got ad være.
norsk 1930
37 Kjære, la din tjener vende tilbake, så jeg kan dø i min egen by, hvor min fars og min mors grav er! Men se, her er din tjener Kimham; la ham få dra med min herre kongen, og gjør med ham som du synes!
Bibelen Guds Ord
Jeg ber deg, la din tjener vende tilbake, så jeg kan dø i min egen by, i nærheten av graven til min far og mor. Men se, her er din tjener Kimham. La ham dra over sammen med min herre kongen, og for ham kan du gjøre det du synes godt om."
King James version
Let thy servant, I pray thee, turn back again, that I may die in mine own city, and be buried by the grave of my father and of my mother. But behold thy servant Chimham; let him go over with my lord the king; and do to him what shall seem good unto thee.

svenske vers