Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 38


1992
Kongen sagde da: "Så følger Kimham med mig, og jeg vil gøre for ham, hvad du synes; alt, hvad du ønsker afmig, vil jeg gøre for dig."
1931
da sagde kongen: »Kimham skal følge med mig, og jeg vil gøre med ham, hvad dig tykkes bedst; alt, hvad du ønsker, vil jeg gøre for dig!«
1871
Og Kongen sagde: Kimham skal drage over med mig, og jeg vil gøre imod ham, hvad dig synes godt; ja alt det, som du da beder mig om, vil jeg gøre for dig.
1647
Oc Kongen sagde : Chimea skal drage hen ofver med mig /oc jeg vil giøre mod hannem hvad dig behager / oc alt det som du begærer af mig / vil jeg giøre dig.
norsk 1930
38 Da sa kongen: Kimham skal dra med mig, og jeg vil gjøre mot ham som du vil, og alt hvad du ønsker av mig, vil jeg gjøre for dig.
Bibelen Guds Ord
Kongen svarte: "Kimham skal få dra over sammen med meg, og for ham skal jeg gjøre det du synes godt om. Hva du enn ber meg om, det skal jeg gjøre for deg."
King James version
And the king answered, Chimham shall go over with me, and I will do to him that which shall seem good unto thee: and whatsoever thou shalt require of me, that will I do for thee.

svenske vers