Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Samuelsbog 19, 41


1992
Men nu kom alle israelitterne til kongen og sagde: "Hvorfor har vore brødre, judæerne, fået lov til at bemægtige sig kongen og ledsage ham og hans familie over Jordan sammen med alle Davids mænd?"
1931
Men nu kom alle israeliterne til kongen og sagde: »Hvorfor har vore brødre, Judas mænd, bortført dig og bragt kongen og hans hus over Jordan tillige med alle Davids mænd?«
1871
se, da kom alle Israels Mænd til Kongen, og de sagde til Kongen: Hvorfor have vore Brødre, Judas Mænd, stjålet dig og ført Kongen og hans Hus over Jordanen og alle Davids Mænd med ham ?
1647
Oc see / da komme alle Jsraels Mænd til Kongen / oc sagde til Kongen : Hvorfor hafve vore Brødre / Juda Mænd / staalet dig / oc hafve ført Kongen oc hans Huus ofver Jordanen / oc alle Davids Mænd med hannem?
norsk 1930
41 Men da kom alle Israels menn til kongen og sa til ham: Hvorfor har våre brødre, Judas menn, stjålet dig bort og ført kongen og hans hus og alle Davids menn med ham over Jordan?
Bibelen Guds Ord
Men akkurat da kom alle mennene i Israel til kongen, og de sa til kongen: "Hvorfor har våre brødre, mennene i Juda, stjålet deg og ført kongen og hans hus og alle Davids menn sammen med ham over Jordan?"
King James version
And, behold, all the men of Israel came to the king, and said unto the king, Why have our brethren the men of Judah stolen thee away, and have brought the king, and his household, and all David's men with him, over Jordan?

svenske vers