Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 2


1992
Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, men ikke helt som sin far og sin mor. Han fjer nede Ba'al?støtten, som hans farhavde ladet lave.
1931
Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, dogikke som bans fader og moder, og han fjernede Ba'als stenstøtter, som hans fader havde ladet lave.
1871
Og han gjorde, det, som var ondt for Herrens Øjne, dog ikke som hans Fader og hans Moder; thi han borttog den Båls Støtte, som hans Fader lod gøre.
1647
Oc hand giorde ont for Herrens Øyne / dog icke som hans Fader oc som hans Moder : Thi hand borttog den Baals støtte / som hans Fader lod giøre.
norsk 1930
2 Han gjorde hvad ondt var i Herrens øine, dog ikke som sin far og mor; for han tok bort den Ba'al-støtte som hans far hadde latt gjøre.
Bibelen Guds Ord
Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men ikke som sin far og mor, for han rev ned den Ba'al-støtten som hans far hadde laget.
King James version
And he wrought evil in the sight of the LORD; but not like his father, and like his mother: for he put away the image of Baal that his father had made.

svenske vers