Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 4


1992
Moabs konge Mesha drev fåreavl, og han plejede at levere hundrede tusind lam og uld af hundrede tusind væddere til Israels konge.
1931
Kong Mesja af Moab drev kvægavl og svarede Israels konge en afgift på 100.000 lam og ulden af 100.000 vædre.
1871
Og Mesa, Moabiternes Konge, havde meget Kvæg, og han betalte Israels Konge hundrede Tusin de Lam og hundrede Tusinde Vædre med Ulden.
1647
Oc Mesa de Moabiters Konge eyede meget Qveg / oc hand gaf Jsraels Konge til Skat / hundrede tusinde Lam / oc hundrede tusinde Vædre med ulden.
norsk 1930
4 Mesa, kongen i Moab, hadde meget fe, og han betalte i skatt til Israels konge hundre tusen lam og ull av hundre tusen værer.
Bibelen Guds Ord
Mesja, Moabs konge, var saueoppdretter. Han måtte betale kongen av Israel hundre tusen lam og ull av hundre tusen værer.
King James version
And Mesha king of Moab was a sheepmaster, and rendered unto the king of Israel an hundred thousand lambs, and an hundred thousand rams, with the wool.

svenske vers