Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 11


1992
Joshafat spurgte: "Er der ikke en af Herrens profeter her, hos hvem vi kan søge råd fra Herren?" En af Israels konges folk svarede: "Her er Elisa, Shafats søn; han var den, der hældte vand over Elias' hænder."
1931
Men Josafat sagde: »Er her ingen af Herrens profeter, ved hvem vi kan rådspørge Herren?« Da svarede en af Israels konges folk: »Jo, her er Elisa, Sjafats søn, som øste vand på Elias's hænder.«
1871
Og Josafat sagde: Er her ingen Herrens Profet, at vi kunne adspørge Herren ved ham? Da svarede en af Israels Konges Tjenere og sagde: Her er Elisa, Safats Søn, som øste Vand på Elias's Hænder*.
1647
Oc Josaphat sagde : Er her ingen Herrens Prophete / ad vi kunde spørge raad af Herren ved hannem ? Da svarede een af Jsraels Kongis Svene / oc sagde : Her er Elisæus Saphats Søn / som gaf Vand paa Eliæ Hænder.
norsk 1930
11 Men Josafat sa: Er det ikke nogen av Herrens profeter her, så vi kunde spørre Herren til råds gjennem ham? Da svarte en av Israels konges tjenere: Elisa, Safats sønn, er her, han som helte vann over Elias' hender.
Bibelen Guds Ord
Men Josjafat sa: "Finnes det ikke en Herrens profet her, så vi kan spørre Herren om råd ved ham?" Da svarte en av tjenerne til Israels konge og sa: "Elisja, Sjafats sønn, er her. Det var han som helte vann over Elias hender."
King James version
But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the LORD, that we may inquire of the LORD by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, Here is Elisha the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah.

svenske vers