Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 13


1992
Men Elisa sagde til Israels konge: "Hvad har du og jeg med hinanden at gøre? Gå du til din fars og mors profeter!" Men Israels konge svarede ham: "Nej, det er Herren, der har kaldt disse tre konger ud for at give dem i Moabs magt."
1931
Men Elisa sagde til Israels konge: »Hvad har jeg med dig at gøre? Gå du til din faders og moders profeter!« Israels konge svarede: »Ak nej, thi Herren har kaldt disse tre konger sammen for at give dem i Moabs hånd.«
1871
Da sagde Elisa til Israels Konge: Hvad har jeg at gøre med dig? gak til din Faders Profeter og til din Moders Profeter; og Israels Konge sagde til ham: Nej; thi Herren har kaldet disse tre Konger for at give dem i Moabs Hånd.
1647
Da sagde Elifæus til Jsraels Konge : Hvad hafver jeg ad giøre med dig? Gac til din Faders Propheter / oc til din Moders Propheter: Oc Jsraels Konge sagde til hannem : (Ah) Ney / Thi Herren hafver kaldit disse tre Konger / ad hand vil gifve dem i Moabiternes Hænder.
norsk 1930
13 Men Elisa sa til Israels konge: Hvad har jeg med dig å gjøre? Gå du til din fars profeter og til din mors profeter! Israels konge svarte ham: Tal ikke så! For Herren har kalt disse tre konger hit for å gi dem i Moabs hånd.
Bibelen Guds Ord
Da sa Elisja til kongen av Israel: "Hva har jeg med deg å gjøre? Gå til din fars profeter og til din mors profeter!" Men kongen av Israel sa til ham: "Nei, for Herren har kalt disse tre kongene sammen for å overgi dem i moabittenes hånd."
King James version
And Elisha said unto the king of Israel, What have I to do with thee? get thee to the prophets of thy father, and to the prophets of thy mother. And the king of Israel said unto him, Nay: for the LORD hath called these three kings together, to deliver them into the hand of Moab.

svenske vers