Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 14


1992
Elisa svarede: "Så sandt Hærskarers Herre lever, som jeg er i tjeneste hos: Havde det ikke været for Judas konge Joshafats skyld, ville jeg ikke have ænset dig eller værdiget dig et blik.
1931
Da sagde Elisa: »Så sandt Hærskarers Herre lever, for hvis åsyn jeg står: var det ikke for kong Josafat af Judas skyld, ville jeg ikke se til dig eller værdige dig et blik!
1871
Og Elisa sagde: Så vist som den Herre Zebaoth lever, for hvis Ansigt jeg står, dersom jeg ikke anså Josafats, Judas Konges, Person, da vilde jeg ikke vende Øjet til dig eller anse dig.
1647
Oc Elisæus sagde : Saa sandelig som den HErren Zeaboth lefver / for hvilcken jeg staar / dersom jeg icke saa til Josaphat Juda KONge / da vilde jeg icke acte dig / Eller ansee dig.
norsk 1930
14 Da sa Elisa: Så sant Herren, hærskarenes Gud, lever, han hvis tjener jeg er: Var det ikke for Judas konge Josafats skyld, så vilde jeg ikke ense dig eller se på dig.
Bibelen Guds Ord
Elisja sa: "Så sant hærskarenes Herre lever, for Hans åsyn er det jeg står: Sannelig, var det ikke for at jeg har aktelse for Josjafat, kongen av Juda, ville jeg verken kaste et blikk på deg eller se på deg.
King James version
And Elisha said, As the LORD of hosts liveth, before whom I stand, surely, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat the king of Judah, I would not look toward thee, nor see thee.

svenske vers