Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 19


1992
I skal indtage alle befæstede byer og alle prægtige byer, fælde alle nyttige træer og tilstoppe alle kilder, og alle gode marker skal I ødelægge med sten."
1931
I skal indtage alle befæstede byer og alle betydelige byer, alle frugttræer skal t fælde, alle kilder skal I tilstoppe, og al frugtbar agerjord skal I ødelægge med sten!«
1871
Og I skulle nedslå alle faste Stæder og alle udvalgte Stæder og fælde alle gode Træer og tilstoppe alle Vandkilder, og I skulle fordærve alle gode Stykker Land med Stene.
1647
Oc j skulle nedslaa alle faste Stæder / oc alle udvalde Stæder / oc j skulle afhugge alle gode Træer / oc j skulle tilstoppe alle Vandkilder / oc j skulle fordærfve alle gode Aggre med Steen.
norsk 1930
19 Og I skal innta hver fast by og hver storby, og hvert godt tre skal I felle, og alle vannkilder skal I tilstoppe, og hvert godt stykke land skal I ødelegge med sten.
Bibelen Guds Ord
Dere skal slå til mot alle de befestede byene og alle de viktige byene, og dere skal hogge ned hvert godt tre, stoppe til hver kilde med vann, og hvert stykke godt land skal dere ødelegge med steiner."
King James version
And ye shall smite every fenced city, and every choice city, and shall fell every good tree, and stop all wells of water, and mar every good piece of land with stones.

svenske vers