Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 20


1992
Næste morgen ved morgenofferets tid strømmede der vand ned fra Edom, og landet fyldtes med vand.
1931
Og næste morgen ved afgrødeofferets tid kom der vand fra den kant, hvor Edom ligger, så hele egnen blev fuld af vand.
1871
Og det skete om Morgenen ved Madofferets Tid, se, da kom der Vand ad Vejen fra Edom, og Landet fyldtes med Vandet.
1647
Oc det skeede om Morgenen / paa den Tjd mand pleyede ad offre Madoffer / See / da kom der et Vand paa den Vey fra Edom / oc Landet blef fylt med Vand.
norsk 1930
20 Og morgenen efter, ved den tid matofferet blir båret frem, da kom det vann fra Edoms-kanten, og landet fyltes med vann.
Bibelen Guds Ord
Morgenen etter skjedde det, da grødeofferet ble ofret. Se, da kom det plutselig vann ned Edom-veien, og landet ble fylt med vann.
King James version
And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water.

svenske vers