Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Kongebog 3, 25


1992
Byerne rev de ned, og alle gode marker dængede de til med sten ? hver mand kastede sin sten ? alle kilder tilstoppede de, og alle nyttige træer fældede de. Til sidst stod kun Kir?Hareset tilbage, og den blev omringet af slyngekastere, der gik til angreb på den.
1931
byerne nedbrød de; på al frugtbar agerjord kastede de hver sin sten, så den blev fuld af sten; alle kildevæld tilstoppede de, og alle frugttræer fældede de. Til sidst var kun kir-hareset tilbage, og denne by omringede slyngekasterne og skød på den.
1871
Og de nedbrøde Stæderne og hver kastede sin Sten på alle gode Stykker Land og fyldte dem og tilstoppede alle Vandkilder og fældede alle gode Træer, indtil ikkun Stenene i Kir-Hareseth bleve tilovers af den; og Slyngekasterne omringede den og sloge den.
1647
Oc de nedbrødde Stæderne oc hver kaste sine Steene paa alle gode Aggre / oc fyldede dem / oc de tilstoppede alle Vandkilder / oc afhugge alle gode Træer / indtil der blef ickun Steenene der af i Hareseths Væg / oc de som sloge med Slynger / gafve dem der om / oc sloge den.
norsk 1930
25 De rev ned byene, og på hvert godt stykke land kastet de hver sin sten og fylte det op, og hver vannkilde tilstoppet de, og hvert godt tre felte de, så det ikke blev levnet annet enn stenene i Kir-Hareset; og denne by omringet slyngekasterne og skjøt på den.
Bibelen Guds Ord
Deretter ødela de byene, og hver mann kastet en stein på hvert stykke godt land og fylte det opp. De stoppet til alle vannkildene og hogde ned alle de gode trærne, helt til bare steinene i Kir-Hareset var tilbake. Men slyngekasterne omringet den og angrep den.
King James version
And they beat down the cities, and on every good piece of land cast every man his stone, and filled it; and they stopped all the wells of water, and felled all the good trees: only in Kirharaseth left they the stones thereof; howbeit the slingers went about it, and smote it.

svenske vers