Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Krønikebog 22, 18


1992
Hengiv nu jeres hjerte og jeres sjæl til at søge Herren jeres Gud. Gå i gang med at bygge Gud Herrens helligdom, så Herrens pagts ark og Guds hellige kar kan føres ind i det hus, som bygges for Herrens navn."
1931
»Er Herren eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder ro til alle sider? Han har jo givet landets indbyggere i min hånd, og landet er underlagt Herren og hans folk;
1871
Er ej Herren eders Gud med eder og har skaffet eder Rolighed trindt omkring thi han har givet Landets Indbyggere i min Hånd, og Landet er undertvunget for Herrens Ansigt og for hans Folks Ansigt.
1647
Er ey HErren eders Gud med eder? oc hafver gifvit eder Rolighed trint omkring? Thi hand hafver gifvit Landets Jndbyggere i min haand / oc Landet er vundet for HErren oc for hans Folck.
norsk 1930
18 Herren eders Gud er jo med eder og har gitt eder ro på alle kanter. For han har gitt landets innbyggere i min hånd, og landet er lagt under Herren og hans folk.
Bibelen Guds Ord
"Er ikke Herren deres Gud med dere? Har Han ikke gitt dere ro på alle kanter? For dem som bor i landet har Han overgitt i min hånd, og landet er blitt lydig for Herren og for Hans folk.
King James version
Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.

svenske vers