Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Krønikebog 17, 8


1992
og sammen med dem levitterne Shemaja, Netanja, Zebadja, Asael, Shemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija, Tob?Adonija, alle sammen levitter, og desuden præsterne Elishama og Joram.
1931
ledsaget af leviterne Sjemaja, Netanja, Zebadja, Asa'el, Sjemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija og Tob-Adonija, leviterne, og præsterne Elisjama og Joram.
1871
og med dem Leviterne: Semaja og Nethania og Sebadja og Asael og Semiramoth og Jonathan og Adonia og Tobia ogTob-Adonia, Leviterne; og med dem Elisama og Joram, Præsterne.
1647
Oc med dem de Leviter / Semaia / oc Nethania / oc Sabadia / oc Asahel / oc Semiramoth / oc Jonathan / oc Adonia / oc Tobia oc TobAdona / Leviterne / oc med dem Elisama oc Joram / Præsterne.
norsk 1930
8 og sammen med dem levittene Semaja og Netanja og Sebadja og Asael og Semiramot og Jonatan og Adonja og Tobia og Tob-Adonja og med disse levitter prestene Elisama og Joram.
Bibelen Guds Ord
Sammen med dem sendte han levittene: Sjemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Sjemiramot, Jonatan, Adonja, Tobia og Tob-Adonja. Sammen med levittene var prestene Elisjama og Joram.
King James version
And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and with them Elishama and Jehoram, priests.

svenske vers