Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Krønikebog 17, 11


1992
Nogle af filistrene bragte Joshafat gaver og en afgift af sølv. Også araberne kom med småkvæg, 7700 væddere og 7700 bukke.
1931
Fra filisterne kom der folk, som bragte Josafat gaver og svarede sølv i skat; også araberne bragte ham småkvæg, 7700 vædre og 7700 bukke.
1871
Og af Filisterne bragte nogle Josafat Skænk og Sølvafgiften; også Araberne bragte ham småt Kvæg, syv Tusinde og syv Hundrede Vædre og syv Tusinde og syv Hundrede Bukke.
1647
Oc de af Philisterne førde Josaphat skenck / me den Sølfskat som den var paa lagt: Oc de Araber førde hannem smaa Qvæg / siu tusinde oc siu hundrede Vædre / oc siu tusinde oc siu hundrede Gedebucke.
norsk 1930
11 En del av filistrene kom med gaver til Josafat og med sølv som de gav i skatt; også araberne førte småfe til ham, syv tusen og syv hundre værer og syv tusen og syv hundre bukker.
Bibelen Guds Ord
Også noen av filisterne kom til Josjafat med gaver og sølv som skatt. Araberne kom til ham med småfe, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker.
King James version
Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents, and tribute silver; and the Arabians brought him flocks, seven thousand and seven hundred rams, and seven thousand and seven hundred he goats.

svenske vers