Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Krønikebog 22, 2


1992
Akazja var toogfyrre år, da han blev konge, og han regerede et år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var datter af Omri.
1931
Ahazja var to og fyrretyve år gammel, da han blev konge, og han herskede eet år i Jerusalem. Hans moder hed Atalja og var datter af Omri.
1871
Ahasia var to og fyrretyve År gammel, der han blev Konge, og regerede et År i Jerusalem, og hans Moders Navn var Athalia, Omris (Søns) Datter.
1647
Ahasia var to oc fyrretive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede et Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Athalia / Omri Datter.
norsk 1930
2 Akasja var to og tyve år gammel da han blev konge, og regjerte ett år i Jerusalem; hans mor hette Atalja og var en datter av Omri.
Bibelen Guds Ord
Akasja var førtito år gammel da han ble konge, og han var konge ett år i Jerusalem. Hans mors navn var Atalja, datter av Omri.
King James version
Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.

svenske vers