Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Krønikebog 22, 6


1992
Så vendte han tilbage til Jizre'el for der at komme sig af de sår, de havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede mod aramæerkongen Hazael. Og Judas konge Akazja, Jorams søn, drog ned for at se til Akabs søn Joram i Jizre'el, fordi han var syg.
1931
Så vendte Joram tilbage for i Jizre'el at søge helbredelse for de sår, man havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede med kong Hazael af Aram; og Jorams søn, kong Ahazja af Juda, drog ned for at se til Joram, Akabs søn, i Jizre'el, fordi han lå syg.
1871
Og han vendte tilbage for at lade sig læge i Jisreel af de Sår, som de havde slaget ham ved Rama, der han stred med Hasael Kongen af Syrien; og Asaria*, Jorams Søn, Judas Konge, drog ned at besøge Joram, Akabs Søn, i Jisreel, thi han lå syg.
1647
Oc hand vende sig om / ad lade sig læge i Jesreel / thi hand hafde Saar / som de hafde slaget hannem i Rama / der hand stridde med Hasael / Kongen af Syrien : Oc Asaria Jorams Søn / Juda Konge / drog hen ned / ad bese Joram Achabs søn i Jesreel / thi hand laa siug.
norsk 1930
6 Da vendte han tilbake for å la sig læge i Jisre'el for de sår han hadde fått ved Rama da han stred mot kongen i Syria Hasael, og Judas konge Asarja, Jorams sønn, drog ned til Jisre'el for å se til Joram, Akabs sønn, fordi han var syk.
Bibelen Guds Ord
Deretter vendte han tilbake til Jisre'el for å få legedom for sårene han hadde fått ved Rama, da han stred mot Hasael, Syrias konge. Asarja, Jorams sønn, kongen av Juda, drog ned for å se til Joram, Akabs sønn, i Jisre'el, fordi han var syk.
King James version
And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick.

svenske vers